Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

O G Ł O S Z E N I E

o  przeprowadzeniu konsultacji projektów Statutów Sołectw Gminy Głowno  

WÓJT  GMINY  GŁOWNO

działając na podstawie Uchwały Nr VI/34/19  Rady Gminy Głowno z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Głowno (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 913) oraz Zarządzenia Nr 23/2019 Wójta Gminy Głowno z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Głowno

o g ł a s z a

konsultacje społeczne dotyczące projektów Statutów Sołectw Gminy Głowno.
 

 1. Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy Głowno w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w projektach uchwał dotyczących statutów sołectw.
 2. Konsultacje społeczne skierowane są do wszystkich mieszkańców Gminy Głowno oraz obejmują swoim obszarem wszystkie sołectwa Gminy Głowno
 3. Termin konsultacji ustala się  od 1 kwietnia 2019 r.  do 23 kwietnia 2019 r.
 4. Konsultacje społeczne prowadzone będą poprzez:
  • wyłożenie projektów uchwał do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy oraz u sołtysów z możliwością składania wniosków, uwag i opinii w formie pisemnej w terminie do dnia 23 kwietnia 2019 r. Wzór formularza na którym można składać uwagi dostępny jest na stronie internetowej Gminy Głowno, stronie BIP, w Urzędzie Gminy Głowno oraz u sołtysów. Wnioski, uwagi i opinie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Głowno;
  • za pośrednictwem ankiety on-line dostępnej na stronie BIP Gminy Głowno w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE.
 5. Projekty  statutów dostępne są:
  • na stronie BIP Gminy Głowno –   https://www.bip.gmina-glowno.pl w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE  oraz na stronie internetowej Gminy Głowno https://www.gmina-glowno.pl
  • u Sołtysów w poszczególnych Sołectwach celem udostępnienie ich mieszkańcom gminy dla zgłaszania pisemnych opinii, uwag i propozycji,
  • wyłożone w Urzędzie Gminy Głowno – pok. Nr 5 w dniach i godzinach urzędowania, celem udostępnienia ich mieszkańcom dla zgłaszania wniosków, uwag i opinii.
 6. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące dla organów Gminy.
 7. O wynikach konsultacji Wójt poinformuje na stronie internetowej Gminy Głowno, BIP, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz tablicach informacyjnych sołectw.

 

Głowno, dnia 15.03.2019 r.

Z up. Wójta
/-/ Jolanta Szkup
Sekretarz Gminy

drukuj ()

Wzór ankiety konsultacyjnej

Ankietę można wypełnić również poprzez formularz on-line znajdujący się poniżej. (Uwaga: Ankieta będzie widoczna w tym miejscu w dniach od 1 do 23 kwietnia 2019 roku).

Projekty statutów sołectw

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1223
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-06-04 10:25

Urząd Gminy Głowno

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

[NIP / REGON]
7331304861

[numer konta]
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. (42) 719-12-91

tel. (42) 719-13-54

fax (42) 719-20-08

email sekretariat@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Kasa Urzędu czynna jest w godz.
7:30 - 13:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1450607
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-20 14:24

Stopka strony