Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Wybory uzupełniające na funkcję sołtysa sołectwa Helenów

Podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa Helenów, że w związku ze śmiercią sołtysa sołectwa Helenów, Zarządzeniem Nr 64/2019 z dnia 4 września 2019 r. Wójt Gminy Głowno postanawia zwołać na dzień 19 września 2019 r. /czwartek/ na godzinę 11:00...

Sesja Rady Gminy Głowno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 506) zwołuję XV sesję Rady Gminy Głowno w dniu 30 sierpnia 2019 r. (piątek)...

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu zgierskiego 2019 r.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń.

Decyzja Starosty Zgierskiego z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie uznania nieruchomości za mienie gromadzkie

Decyzja Starosty Zgierskiego w sprawie uznania nieruchomości położonej w gminie Głowno, w obrębie Wola Mąkolska, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 667 o pow. 0,3201 ha za mienie gromadzkie...

Zawiadomienie Starosty Zgierskiego na podstawie art. 10 KPA

W związku z prowadzonym przez Starostę Zgierskiego postępowaniem administracyjnym w trybie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703 ze zm.) w sprawie wydania decyzji stwierdzającej, że nieruchomość położona w gminie Głowno, w obrębie Wola Mąkolska, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 667 stanowi mienie gromadzkie – informuję, iż został zgromadzony materiał dowodowy, który daje podstawę do wydania merytorycznej decyzji...

Informacja dla mieszkańców oraz osób zatrudnionych na terenie Gminy Głowno

W dniu 31 grudnia 2019 upływa kadencja ławników sądów powszechnych. Wyboru ławników na następną kadencję 2020-2023 dokonuje Rada Gminy Głowno spośród kandydatów zgłoszonych do dnia 30 czerwca 2019 roku...

Informacja przewodniczącego Rady Gminy Głowno dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Głowno raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.

Na sesji Rady Gminy Głowno , która odbędzie się w dniu 31 maja 2019 roku na sali konferencyjnej Ośrodka Upowszechniania Kultury w Bronisławowie Wójt Gminy Głowno przedstawi raport o stanie gminy...

Nadleśnictwo Grotniki odwołuje zakaz wstępu do lasu

Informujemy o odwołaniu zakazu wstępu do lasu na terenie leśnictw Polesie i Smulsko...

Sesja Rady Gminy Głowno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 506) zwołuję X sesję Rady Gminy Głowno w dniu 26 kwietnia 2019 r. (piątek)...

Ogłoszenie Wójta Gminy Głowno z dnia 15 stycznia 2019 roku o zwołaniu zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Wójt Gminy Głowno ogłasza zwołanie zebrań wiejskich w celu wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na nową kadencję...

Obwieszczenie Starosty Zgierskiego z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Piaski Rudnickie.

O zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Piaski Rudnickie, w gminie Głowno...

Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Mięsośnia w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa.

Na dzień 20 września 2018 r. /czwartek/ na godzinę 12:00 zostaje zwołane zebranie wiejskie w celu wyboru sołtysa. Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Mięsośni...

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 19 września 2018 roku (środa) o godz. 14:30 w sali konferencyjnej UG Głowno odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej...

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa

Zawiadamiam, że w dniu 11 września (wtorek) 2018 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej UG Głowno odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa

OBWIESZCZENIE STAROSTY ZGIERSKIEGO w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania dla Wójta Gminy Głowno decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Piaski Rudnickie

  • opublikował: Piotr Antczak
    data publikacji: 2018-07-06 15:26

Zawiadomienie Starosty Zgierskiego

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nr działki 80 w miejscowości Ostrołęka zawiadamiam...

Zawiadomienie Starosty Zgierskiego

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nr działki 80 w miejscowości Ostrołęka informuję...

Dyżur przewodniczącego Rady Gminy Głowno

Informujemy, że w dniu 6 czerwca 2017 r. w godzinach 16:30-17:30 w Urzędzie Gminy Głowno w pokoju nr 14 będzie pełnił dyżur Przewodniczący Rady Gminy Głowno – Łukasz Łukasik.

Obwieszczenie Starosty Zgierskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2023

Obwieszczenie Starosty Zgierskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2023...

Informacja o rozpoczęciu naboru wniosków na usuwanie wyrobów azbestowych

Wójt Gminy Głowno informuje o rozpoczęciu naboru wniosków mieszkańców na uzyskanie dotacji w 2016 roku na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy.

Oświadczenie Wójta Gminy Głowno

Ustosunkowując się do informacji nieformalnego ,, Klubu Radnych Gminy Głowno” , która pojawiła się w dniu 29.09.2016 roku na facebooku dotyczącej przebiegu sesji Rady Gminy Głowno w dniu 29 września 2016 roku chcę wskazać na fakty podważające prawdziwość tych informacji.

Ruszył nabór wniosków na usuwanie wyrobów azbestowych w 2017 r.

Informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków od mieszkańców Gminy Głowno na uzyskanie dotacji w 2017 roku do usuwania wyrobów azbestowych...

Ogłoszenie - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Woli Zbrożkowej w latach 2017 -2022 i rozwój jego infrastruktury"

WÓJT GMINY GŁOWNO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ POD NAZWĄ

„PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W WOLI ZBROŻKOWEJ W LATACH 2017 -2022 I ROZWÓJ JEGO INFRASTRUKTURY”.

Informacja dotycząca przyznania stypendium szkolnego dla uczniów na rok 2017/2018

Pomoc w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Głowno, jeżeli: rodzina ucznia spełnia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku SIERPIEŃ 2017, kryterium dochodowego 514,00zł netto na osobę w rodzinie.

Obwieszczenie Starosty Zgierskiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania dla Wójta Gminy Głowno decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ...

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania dla Wójta Gminy Głowno decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Piaski Rudnickie, do realizacji na terenie działki o nr ew. 162/15 w obrębie G–14 w Głownie (powstałej w wyniku podziału działki o nr ew. 162/14).

Informacja W sprawie działalności lobbingowej za rok 2017

Stosownie do Zarządzenia Wójta Gminy Głowno Nr 21/2015 z dnia 02.03.2015 r....informuję, że w roku 2017 w Urzędzie Gminy Głowno oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych nie odnotowano żadnych działań podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową oraz podmiotów wykonujących bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18613
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-09 14:23

Urząd Gminy Głowno

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

[NIP / REGON]
7331304861

[numer konta]
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. (42) 719-12-91

tel. (42) 719-13-54

fax (42) 719-20-08

email sekretariat@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Kasa Urzędu czynna jest w godz.
7:30 - 13:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1448948
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-10 10:21

Stopka strony