Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Portal Mapowy
  • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
  • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Ogłoszenie Wójt Gminy Głowno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

Wójt Gminy Głowno ogłasza konkurs na wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w formie wspierania realizacji zadań publicznych w zakresie...

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych w 2022 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Głowno zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy...

Wójt Gminy Głowno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

Wójt Gminy Głowno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację
zadań publicznych w 2022 roku...

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Wójt Gminy Głowno zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji rocznego projektu...

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe w 2021 roku

W wyniku otwartego konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Głowno Zarządzeniem Nr 44/2021 z dnia 21 maja 2021 r. przedstawiam listę podmiotów...

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku.

Wójt Gminy Głowno zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej w 2021 r. oceniającej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert...

Wójt Gminy Głowno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku

Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i zlecenie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej...

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2021 roku

W wyniku otwartego konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Głowno Zarządzeniem Nr 16/2021 z dnia 19 luty 2021 r...

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji oceniającej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych Gminy Głowno w 2021 roku.

Wójt Gminy Głowno zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej w 2021 r. oceniającej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert...

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Wójt Gminy Głowno zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

Wójt Gminy Głowno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację
zadań publicznych w 2021 roku...

Ogłoszenie konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

Wójt Gminy Głowno zaprasza organizacje pozarządowe działając na rzecz mieszkańców gminy Głowno do konsultacji rocznego projektu Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku...

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2020 roku

W wyniku otwartego konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Głowno Zarządzeniem Nr 8/2020 z dnia 03 lutego 2020 r. przedstawiam listę podmiotów, które uzyskały dotacje z budżetu Gminy Głowno na realizację zadań publicznych w 2020 roku...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Wójt Gminy Głowno informuje, że organizacje pozarządowe mogą składać oferty na realizację zadań publicznych w 2020 roku...

Konsultacje Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Wójt Gminy Głowno ogłasza konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok...

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2019 roku

W wyniku otwartego konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Głowno Zarządzeniem Nr 15/2019 z dnia 04.02.2019 r. przedstawiam listę podmiotów...

WÓJT GMINY GŁOWNO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Informujemy, że organizacje pozarządowe mogą składać oferty na realizację zadań publicznych w 2019 roku...

WÓJT GMINY GŁOWNO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Informujemy, że organizacje pozarządowe mogą składać oferty na realizację zadań publicznych w 2019 roku...

UWAGA! – zmiana terminu spotkania konsultacyjnego w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad przyjęciem ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z którą dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy, informujemy, że  spotkanie konsultacyjnego z przedstawicielami organizacji pozarządowych w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019, które pierwotnie miało odbyć się 12 listopada 2018 r. zostaje przeniesione na dzień 13 listopada 2018 roku na godzinę 15:00. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Gminy Głowno w pok. nr 6.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Antczak
    data wytworzenia: 2018-11-07
  • opublikował: Piotr Antczak
    data publikacji: 2018-11-07 07:56

Konsultacje Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Wójt Gminy Głowno ogłasza konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Sprawozdanie roczne za rok 2017 z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Projekt programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok został poddany konsultacjom publicznym...

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku

W wyniku otwartego konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Głowno Zarządzeniem Nr 12/2018 z dnia 07.02.2018 r. przedstawiam listę podmiotów, które uzyskały dotacje z budżetu Gminy Głowno na realizację zadań publicznych w 2018 roku...

WÓJT GMINY GŁOWNO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

WÓJT GMINY GŁOWNO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku...

Konsultacje Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Wójt Gminy Głowno zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji rocznego projektu „Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2018 rok...

Ogłoszenie dot. przyznania dotacji na realizację zadań pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe

W wyniku konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Głowno Zarządzeniem Nr 12/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. przedstawiamy listę podmiotów które uzyskały dotację z budżetu Gminy Głowno na realizację zadań pożytku publicznego w 2017 roku...

WÓJT GMINY GŁOWNO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Na podstawie art. art. 4 ust. 1 pkt 1, 14, 15, 16 i 17, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) Wójt Gminy Głowno ogłsza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2017 roku.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2017 r.

Informacje dotyczące konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 97572
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-21 08:20:01