Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Portal Mapowy
  • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
  • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa i eksploatacja niezależnej obory przeznaczonej do chowu i hodowli bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wola Mąkolska 88 na dz. nr 369

Zawiadamiam,że na wniosek z dnia 01.07.2016r /data wpływu/ firmy: Pelagius Consulting zam. Madeły 4 98-335 Madeły pełnomocnika działającego w imieniu P. Moniki Pokorskiej zam. Wola Mąkolska 88 95-015 Głowno zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.
„Budowa i eksploatacja niezależnej obory przeznaczonej do chowu i hodowli bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wola Mąkolska 88 na dz. nr 369”.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa i eksploatacja niezależnej obory przeznaczonej do chowu i hodowli bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wola mąkolska 88 na dz. nr 369

Zawiadamiam,że na wniosek z dnia 01.07.2016r /data wpływu/ firmy: Pelagius Consulting zam. Madeły 4 98-335 Madeły pełnomocnika działającego w imieniu P. Moniki Pokorskiej zam. Wola Mąkolska 88 95-015 Głowno zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. :
„Budowa i eksploatacja niezależnej obory przeznaczonej do chowu i hodowli bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wola mąkolska 88 na dz. nr 369”.

Decyzja - Rozbudowa budynku obory w Woli Mąkolskiej nr 77 gmina Głowno

Po rozpatrzeniu wniosku P. Barbary i Ireneusza Sobieszek zam. Wola Mąkolska nr 77 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa budynku obory w Woli Mąkolskiej nr 77 gmina Głowno stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa budynku obory w Woli Mąkolskiej nr 77 gmina Głowno ...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 120089E - Mąkolice – Wola Mąkolska”

Zawiadamiam o wszczęciu na wniosek: Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120089E - Mąkolice – Wola Mąkolska”...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 120089E - Mąkolice – Wola Mąkolska”

Zawiadamiam o wszczęciu na wniosek: Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120089E - Mąkolice – Wola Mąkolska”...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5114E relacji Wola Lubiankowska – Albinów – gr. Powiatu, gm. Głowno”

Zawiadamiam o wszczęciu na wniosek: Powiatu Zgierskiego, ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5114E relacji Wola Lubiankowska – Albinów – gr. Powiatu, gm. Głowno”...

Obwieszczenie w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5114E relacji Wola Lubiankowska – Albinów – gr. Powiatu, gm. Głowno”

Zawiadamiam, że w dniu 29.11.2016 r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Głowno znak: GWI.6220.24.2016 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5114E relacji Wola Lubiankowska – Albinów – gr. Powiatu, gm. Głowno”...

Obwieszczenie w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5114E relacji Wola Lubiankowska – Albinów – gr. Powiatu, gm. Głowno”

Zawiadamiam, że w dniu 20.12.2016 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Głowno znak: GWI.6220.24.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5114E relacji Wola Lubiankowska – Albinów – gr. Powiatu, gm. Głowno”...

Obwieszczenie RDOŚ w sprawie przedsięwzięcia pn. "Linia 110 kV Łowicz 2 - Głowno - przebudowa linii 110 kV"

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Linia 110 kV Łowicz 2 - Głowno - przebudowa linii 110 kV" Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia...

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 37510
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-02-06 19:50:29