Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530) Wójt Gminy Głowno informuje, że w wyniku przeprowadzonego i zakończonego  procesu naboru kandydatów do pracy na stanowisko ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych nie wyłoniono żadnego kandydata.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko ds. Kancelaryjnych

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru  ogłoszonego Zarządzeniem Nr 67/2024 z dnia 11 czerwca 2024 r.  w sprawie ogłoszenia naboru oraz powołania Komisji ds. naboru  na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Głowno została wybrana...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Głowno z dnia 11 czerwca 2024 r. - Stanowisko ds. Kancelaryjnych

Na podstawie art. 11, 12 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. 2022 r. poz. 530; z 2024 r. poz. 721) Wójt Gminy Głowno ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

„Stanowisko ds. Kancelaryjnych” w Urzędzie Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Głowno z dnia 11 czerwca 2024 r. - Stanowisko ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych

Na podstawie art. 11, 12 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. 2022 r. poz. 530; z 2024 r. poz. 721) Wójt Gminy Głowno ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

„Stanowisko ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych” w Urzędzie Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530) Wójt Gminy Głowno informuje, że w wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy na stanowisko ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych...

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Głowno - Stanowisko ds. Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Wójt Gminy Głowno informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Głowno z dnia 19 kwietnia 2024 r. - Stanowisko ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych

Wójt Gminy Głowno ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze...

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Głowno - Stanowisko ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych

Wójt Gminy Głowno informuje...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Głowno z dnia 4 kwietnia 2024 r. - Stanowisko ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych

Wójt Gminy Głowno ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Głowno z dnia 4 kwietnia 2024 r. - Stanowisko ds. Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Wójt Gminy Głowno ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze...

Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy Głowno

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru ogłoszonej Zarządzeniem Nr 79/2023 Wójta Gminy Głowno z dnia 17.10.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru...

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Głowno - Sekretarz Gminy Głowno

Na podstawie art. 11, 12 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022 r. poz. 530) Wójt Gminy Głowno ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: „Sekretarz Gminy Głowno” w Urzędzie Gminy Głowno...

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Głowno - Referent/Inspektor ds. księgowości budżetowej

Wójt Gminy Głowno informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Dorota Rożniata.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Głowno z dnia 23 grudnia 2022 r. - Referent/Inspektor ds. księgowości budżetowej

Wójt Gminy Głowno ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór  na wolne stanowisko urzędnicze - „Referent/Inspektor ds. księgowości budżetowej”...

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Głowno - Referent/Inspektor ds. organizacyjnych

Wójt Gminy Głowno informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani...

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530) Wójt Gminy Głowno informuje, że w wyniku przeprowadzonego i zakończonego..

Ogłoszenie o naborze  na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Głowno - Referent/Inspektor ds. organizacyjnych

Wójt Gminy Głowno ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent/Inspektor ds. organizacyjnych...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Głowno - Informatyk

Wójt Gminy Głowno ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk...

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Stanowisko ds. windykacji należności

Wójt Gminy Głowno informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani...

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530) Wójt Gminy Głowno informuje, że w wyniku przeprowadzonego i zakończonego..

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Głowno - Informatyk

Wójt Gminy Głowno ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Stanowisko pracy: Informatyk

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk

Informacja o wyniku naboru...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Głowno - Stanowisko ds. windykacji należności

Wójt Gminy Głowno ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze, Stanowisko pracy: Stanowisko ds. windykacji należności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Głowno - Informatyk

Wójt Gminy Głowno ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Stanowisko pracy: Informatyk

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej

Wójt Gminy Głowno informuje, że w wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy na stanowisko ds. księgowości budżetowej została wybrana...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Głowno - stanowisko d/s księgowości budżetowej

Wójt Gminy Głowno ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze od młodszego referenta do inspektora
„stanowisko d/s księgowości budżetowej”

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. biblioteki i animacji kultury.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. biblioteki i animacji kultury

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 11 maja 2021 roku Wójt Gminy Głowno ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze...

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie

Wójt Gminy Głowno informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana...

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej, bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

Wójt Gminy Głowno informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany...

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE z dnia 18 stycznia 2021 roku Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej, bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

Wójt Gminy Głowno ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze .........

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie.

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

z dnia 18 stycznia 2021 r.

Wójt Gminy Głowno ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głownie

 1. Stanowisko pracy: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie

 

Metryka

 • opublikował: Jarosław Czubiak
  data publikacji: 2021-01-18 09:39
 • zmodyfikował: Jarosław Czubiak
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-18 09:52

Dokumentacja naboru

Metryka

 • opublikował: Jarosław Czubiak
  data publikacji: 2021-01-18 09:40

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. organizacyjnych

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282)
Wójt Gminy Głowno informuje,

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Wójt Gminy Głowno informuje, że w wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy na stanowisko ds. księgowości budżetowej...

Metryka

 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2020-03-16 12:40

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referenta/inspektora ds. organizacyjnych

Na podstawie art. 11 i art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2019.1282) Wójt Gminy Głowno ogłasza nabór na kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referenta/Inspektora ds. Organizacyjnych...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Głownie - stanowisko d/s księgowości budżetowej

Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Głownie...

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) Zastępca Wójta Gminy Głowno informuje, że w wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy na stanowisko ds. księgowości budżetowej...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Głownie - stanowisko d/s księgowości budżetowej

Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Głownie...

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyk

Wójt Gminy Głowno informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Głownie. Stanowisko - INFORMATYK

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w urzędzie Gminy w Głownie..........

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozwoju gospodarczego i gospodarki odpadami komunalnymi

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozwoju gospodarczego i gospodarki odpadami komunalnymi...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Głownie stanowisko d/s rozwoju gospodarczego i gospodarki odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Głowno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Głownie stanowisko d/s rozwoju gospodarczego i gospodarki odpadami komunalnymi....

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. windykacji należności

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. windykacji należności...

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze ds. windykacji należności

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze ds. windykacji należności...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Głownie na „stanowisko d/s windykacji należności”

Wójta Gminy Głowno ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze „stanowisko d/s windykacji należności”...

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. windykacji należności

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. windykacji należności...

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze ds. windykacji należności

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze ds. windykacji należności...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Głownie na „stanowisko d/s windykacji należności”

Wójta Gminy Głowno ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze „stanowisko d/s windykacji należności”...

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. Infrastruktury technicznej

Wójt Gminy Głowno informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana...

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury technicznej

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury technicznej...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Głownie - stanowisko d/s infrastruktury technicznej

Wójta Gminy Głowno ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze „stanowisko d/s infrastruktury technicznej” w Urzędzie Gminy Głowno...

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Radca prawny

Wójt Gminy Głowno informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Justyna Krawczyk zamieszkała w Strykowie.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, współpracy ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi oraz promocji gminy

Wójt Gminy Głowno informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana
Pani Anna Marciniak zamieszkała w Głownie.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Głownie - Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi oraz promocji gminy

Wójta Gminy Głowno ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze „stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi oraz promocji gminy” w Urzędzie Gminy Głowno...

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze - Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi oraz promocji gminy

Dalsze postępowanie przeprowadzone zostanie w Urzędzie Gminy Głowno przy ul. Kilińskiego 2, w pok. Nr 8 , I piętro – Gabinet Wójta Gminy, w dniu 2 października 2018 roku, od godziny 14.00 i polegać będzie na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z w/w kandydatami , podczas której sprawdzona zostanie między innymi znajomość przepisów o których mowa w pkt.II ppkt 1 ogłoszenia o naborze.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Głownie - Radca prawny

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. 2018 r. poz. 1260) Wójta Gminy Głowno ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - RADCA PRAWNY

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze - Radca prawny

Dalsze postępowanie przeprowadzone zostanie w Urzędzie Gminy Głowno przy ul. Kilińskiego 2, w pok. Nr 8 , I piętro – Gabinet Wójta Gminy, w dniu 2 października 2018 roku, od godziny 10.00 i polegać będzie na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z w/w kandydatami , podczas której sprawdzona zostanie między innymi znajomość przepisów o których mowa w pkt.1 ppkt 6 ogłoszenia o naborze.

Ogłoszenie o pracę - Księgowy GOPS

Nabór na stanowisko księgowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Pracownik ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska

Na podstawie art. 11 i art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016.902) Wójt Gminy Głowno ogłasza nabór na kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Pracownik ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska

Lista osób spełniajacych wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzednicze do spraw gospodarki wodnej i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Głowno

Dalsze postępowanie przeprowadzone zostanie w Urzędzie Gminy Głowno przy ul. Kilińskiego 2, w pok. Nr 8 , I piętro – Gabinet Wójta Gminy, w dniu 22 września 2016 roku, od godziny 8 .00 i polegać będzie na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z w/w kandydatami , podczas której sprawdzona zostanie między innymi znajomość przepisów o których mowa w pkt.1 ppkt 2 b. ogłoszenia o naborze.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Głowno - Stanowisko ds. Gospodarki wodnej i ochrony środowiska

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Olejniczak Maciej zam. Boczki Domaradzkie.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Pracownik ds. rozwoju gospodarczego i gospodarki odpadami

Na podstawie art. 11 i art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016.902) Wójt Gminy Głowno ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - pracownik ds. rozwoju gospodarczego i gospodarki odpadami

Lista osób spełniajacych wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzednicze do spraw rozwoju gospodarczego i gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Głowno

Do dalszego postępowania zakwalifikowały się w/w osoby ponieważ spełniały one wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze,

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Głowno - Stanowisko ds. Rozwoju gospodarczego i gospodarki odpadami

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Kosiorek Agnieszka zam. Głowno.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Pracownik ds. infrastruktury technicznej

Na podstawie art. 11 i art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016.902) Wójt Gminy Głowno ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Pracownik ds. infrastruktury technicznej

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze do spraw infrastruktury technicznej w Urzędzie Gminy Głowno

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze do spraw infrastruktury technicznej w Urzędzie Gminy Głowno...

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Głowno - Stanowisko ds. Infrastruktury technicznej

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Kubiak Tomasz zam. Tymianka.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 160299
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-07-02 09:56:14