Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie

Wójt Gminy Głowno informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana...

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej, bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

Wójt Gminy Głowno informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany...

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE z dnia 18 stycznia 2021 roku Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej, bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Głowno ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

I. Stanowisko pracy:

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej, bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

I) Praca biurowa w systemie jednozmianowym z obsługą monitora ekranowego powyżej 4 godzin oraz obsługą pozostałych urządzeń biurowych: komputer, skaner, drukarka

 1. Miejsce wykonywania pracy- Urząd Gminy Głowno , 95-015 Głowno ul. Kilińskiego 2 Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnych ( parter).

Stanowisko pracy z przewagą pozycji siedzącej;

 1. Okres na jaki planowane jest zatrudnienie: umowa na czas określony, z możliwością jej przedłużenia na czas nieokreślony;
 2. Wymiar czasu pracy: niepełny wymiar czasu pracy, tj. 0,6 etatu.

 

 • opublikował: Administrator
  data publikacji: 2021-01-18 11:27
 • zmodyfikował: Administrator
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-18 11:27

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie.

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

z dnia 18 stycznia 2021 r.

Wójt Gminy Głowno ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głownie

 1. Stanowisko pracy: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie

 

 • opublikował: Administrator
  data publikacji: 2021-01-18 09:39
 • zmodyfikował: Administrator
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-18 09:52

Dokumentacja naboru

 • opublikował: Administrator
  data publikacji: 2021-01-18 09:40

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. organizacyjnych

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282)
Wójt Gminy Głowno informuje,

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Wójt Gminy Głowno informuje, że w wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy na stanowisko ds. księgowości budżetowej...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referenta/inspektora ds. organizacyjnych

Na podstawie art. 11 i art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2019.1282) Wójt Gminy Głowno ogłasza nabór na kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referenta/Inspektora ds. Organizacyjnych...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Głownie - stanowisko d/s księgowości budżetowej

Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Głownie...

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) Zastępca Wójta Gminy Głowno informuje, że w wyniku przeprowadzonego i zakończonego procesu naboru kandydatów do pracy na stanowisko ds. księgowości budżetowej...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Głownie - stanowisko d/s księgowości budżetowej

Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Głownie...

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyk

Wójt Gminy Głowno informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Głownie. Stanowisko - INFORMATYK

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w urzędzie Gminy w Głownie..........

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozwoju gospodarczego i gospodarki odpadami komunalnymi

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozwoju gospodarczego i gospodarki odpadami komunalnymi...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Głownie stanowisko d/s rozwoju gospodarczego i gospodarki odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Głowno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Głownie stanowisko d/s rozwoju gospodarczego i gospodarki odpadami komunalnymi....

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. windykacji należności

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. windykacji należności...

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze ds. windykacji należności

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze ds. windykacji należności...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Głownie na „stanowisko d/s windykacji należności”

Wójta Gminy Głowno ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze „stanowisko d/s windykacji należności”...

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. windykacji należności

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. windykacji należności...

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze ds. windykacji należności

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze ds. windykacji należności...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Głownie na „stanowisko d/s windykacji należności”

Wójta Gminy Głowno ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze „stanowisko d/s windykacji należności”...

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. Infrastruktury technicznej

Wójt Gminy Głowno informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana...

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury technicznej

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury technicznej...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Głownie - stanowisko d/s infrastruktury technicznej

Wójta Gminy Głowno ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze „stanowisko d/s infrastruktury technicznej” w Urzędzie Gminy Głowno...

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Radca prawny

Wójt Gminy Głowno informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Justyna Krawczyk zamieszkała w Strykowie.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, współpracy ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi oraz promocji gminy

Wójt Gminy Głowno informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana
Pani Anna Marciniak zamieszkała w Głownie.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Głownie - Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi oraz promocji gminy

Wójta Gminy Głowno ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze „stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi oraz promocji gminy” w Urzędzie Gminy Głowno...

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze - Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi oraz promocji gminy

Dalsze postępowanie przeprowadzone zostanie w Urzędzie Gminy Głowno przy ul. Kilińskiego 2, w pok. Nr 8 , I piętro – Gabinet Wójta Gminy, w dniu 2 października 2018 roku, od godziny 14.00 i polegać będzie na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z w/w kandydatami , podczas której sprawdzona zostanie między innymi znajomość przepisów o których mowa w pkt.II ppkt 1 ogłoszenia o naborze.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Głownie - Radca prawny

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. 2018 r. poz. 1260) Wójta Gminy Głowno ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - RADCA PRAWNY

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze - Radca prawny

Dalsze postępowanie przeprowadzone zostanie w Urzędzie Gminy Głowno przy ul. Kilińskiego 2, w pok. Nr 8 , I piętro – Gabinet Wójta Gminy, w dniu 2 października 2018 roku, od godziny 10.00 i polegać będzie na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z w/w kandydatami , podczas której sprawdzona zostanie między innymi znajomość przepisów o których mowa w pkt.1 ppkt 6 ogłoszenia o naborze.

Ogłoszenie o pracę - Księgowy GOPS

Nabór na stanowisko księgowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Pracownik ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska

Na podstawie art. 11 i art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016.902) Wójt Gminy Głowno ogłasza nabór na kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Pracownik ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska

Lista osób spełniajacych wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzednicze do spraw gospodarki wodnej i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Głowno

Dalsze postępowanie przeprowadzone zostanie w Urzędzie Gminy Głowno przy ul. Kilińskiego 2, w pok. Nr 8 , I piętro – Gabinet Wójta Gminy, w dniu 22 września 2016 roku, od godziny 8 .00 i polegać będzie na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z w/w kandydatami , podczas której sprawdzona zostanie między innymi znajomość przepisów o których mowa w pkt.1 ppkt 2 b. ogłoszenia o naborze.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Głowno - Stanowisko ds. Gospodarki wodnej i ochrony środowiska

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Olejniczak Maciej zam. Boczki Domaradzkie.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Pracownik ds. rozwoju gospodarczego i gospodarki odpadami

Na podstawie art. 11 i art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016.902) Wójt Gminy Głowno ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - pracownik ds. rozwoju gospodarczego i gospodarki odpadami

Lista osób spełniajacych wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzednicze do spraw rozwoju gospodarczego i gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Głowno

Do dalszego postępowania zakwalifikowały się w/w osoby ponieważ spełniały one wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze,

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Głowno - Stanowisko ds. Rozwoju gospodarczego i gospodarki odpadami

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Kosiorek Agnieszka zam. Głowno.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Pracownik ds. infrastruktury technicznej

Na podstawie art. 11 i art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016.902) Wójt Gminy Głowno ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Pracownik ds. infrastruktury technicznej

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze do spraw infrastruktury technicznej w Urzędzie Gminy Głowno

Lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze do spraw infrastruktury technicznej w Urzędzie Gminy Głowno...

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Głowno - Stanowisko ds. Infrastruktury technicznej

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Kubiak Tomasz zam. Tymianka.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 37241
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-02-05 20:11

Urząd Gminy Głowno

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

[NIP / REGON]
7331304861

[numer konta]
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. (42) 719-12-91

tel. (42) 719-13-54

fax (42) 719-20-08

email sekretariat@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Kasa Urzędu czynna jest w godz.
7:30 - 13:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1781139
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-03-05 10:57

Stopka strony