Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Zapytanie ofertowe na realizację zadania p.n. „Remont konserwatorski kościoła św. Wojciecha w Mąkolicach”

Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Wojciecha w Mąkolicach zaprasza do składania ofert na realizację zadania p.n. „Remont konserwatorski kościoła św. Wojciecha w Mąkolicach” w ramach inwestycji dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie wstępnej promesy dofinasowania inwestycji Nr RPOZ/2023/12658/PolskiLad...

Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Głowno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zwołuję III sesję Rady Gminy Głowno w dniu 20 czerwca 2024 r. (czwartek)...

Debata nad raportem o stanie Gminy Głowno za 2023 rok

Informujemy, że zgodnie z art. 28aa ust. 1...

Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Głowno

Zwołuję II sesję Rady Gminy Głowno w dniu 16 maja 2024 r. (czwartek), która odbędzie się w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie. Obrady rozpoczną się o godz. 16.00...

Zawiadomienie o zwołaniu I sesji Rady Gminy Głowno w kadencji 2024-2029

Informujemy o zwołaniu I sesji Rady Gminy Głowno w kadencji 2024-2029...

Obwieszczenie PGW Wody Polskie

PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu zawiadamia...

Zawiadomienie o LXXIV Sesji Rady Gminy Głowno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 tj. ze zm.) zwołuję LXXIV sesję Rady Gminy Głowno w dniu  25 kwietnia 2024 r. (czwartek), która odbędzie się w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie. Obrady rozpoczną się o godz. 16.00    

Obwieszczenie RDOŚ w Łodzi

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana (bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK) – odcinek łódzki" Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia...

Nabór kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego w gminie Głowno

Informujemy, że Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi prowadzi...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy Głowno - 19.04.2024

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 tj. ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 19.04.2024 roku (piątek) o godz. 08.00 w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy Głowno.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Rady Gminy Głowno - 18.04.2024

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 tj. ze zm.)  zawiadamiam, że w dniu 18.04.2024 roku (czwartek) o godz. 08:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Rady Gminy Głowno. Spotkanie odbędzie się w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - dot. CPK

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia strony postępowania...

Komunikat - czas pracy urzędu gminy w dniu 29.03.2024 r.

Informujemy...

Zawiadomienie o LXXIII Sesji Rady Gminy Głowno

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 tj. ze zm.) zwołuję LXXIII sesję Rady Gminy Głowno w dniu  22 marca 2024 r. (piątek), która odbędzie się w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie. Obrady rozpoczną się o godz. 15.00.   

 

Obwieszczenie PGW Wody Polskie

PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu zawiadamia o wszczęciu...

Obwieszczenie i zawiadomienie RDOŚ w Łodzi

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana (bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK) – odcinek łódzki" Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska informuje...

Zawiadomienie o LXXII Sesji Rady Gminy Głowno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 tj. ze zm.) zwołuję LXXII sesję Rady Gminy Głowno w dniu  7 marca 2024 r. (czwartek), która odbędzie się w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie. Obrady rozpoczną się o godz. 8.15.   

Informacja PGW Wody Polskie

PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu informuje...

Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa instalacji fotowoltaicznej w Kwilnie o mocy do 25 MWp na działce nr 199/9, obręb 0022"".

Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz...

Obwieszczenie RDOŚ w Łodzi

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana (bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK) – odcinek łódzki" Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Rady Gminy Głowno - 22.02.2024.2024

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 tj. ze zm.)  zawiadamiam, że w dniu 22.02.2024 roku (czwartek) o godz. 08:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Rady Gminy Głowno. Spotkanie odbędzie się w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  na realizację zadań publicznych w 2024 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zwanej dalej "ustawą", Wójt Gminy Głowno zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "kandydatami" na członków komisji konkursowej oceniającej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku. w trybie w/w ustawy.

 

Obwieszczenie RDOŚ w Łodzi

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana (bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK) – odcinek łódzki" Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia...

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - dot. CPK

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia z 24 stycznia 2024 r., znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.33.2023.AFI.5 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. „Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana (bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK) – odcinek łódzki”....

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - dot. CPK

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia z 19 stycznia 2024 r., znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.33.2023.AFI.2 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. „Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana (bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK) – odcinek łódzki”....

Obwieszczenie i zawiadomienie RDOŚ w Łodzi

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana (bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK) – odcinek łódzki" Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska informuje...

Zawiadomienie o LXXI Sesji Rady Gminy Głowno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 tj. ze zm.) zwołuję LXXI sesję Rady Gminy Głowno w dniu  30 stycznia 2024 r. (wtorek), która odbędzie się w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie. Obrady rozpoczną się o godz. 8.15.   

OBWIESZCZENIE NR 1/2024 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa łódzkiego

OBWIESZCZENIE NR 1/2024
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa łódzkiego


Na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305, z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834, 1872), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 440) oraz § 2 ust. 1 i § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. (Dz. U. poz. 2473), podaje się do wiadomości

Wójt Gminy Głowno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku

Wójt Gminy Głowno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku

Na podstawie art. art. 4 ust. 1 pkt 1, 14, 15, 16 i 17, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571). Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w formie wspierania realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy Głowno - 16.01.2024

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 tj. ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 17.01.2024 roku (środa) o godz. 09.00 w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy Głowno.

Obwieszczenie RDOŚ w Łodzi

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana (bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK) – odcinek łódzki" Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia...

Zawiadomienie o LXX sesji Rady Gminy Głowno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zwołuję LXX sesję Rady Gminy Głowno w dniu 28 grudnia 2023 r. (czwartek)...

Zawiadomienie o LXIX sesji Rady Gminy Głowno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 tj. ze zm.) zwołuję LXIX sesję Rady Gminy Głowno w dniu  22 grudnia 2023 r. (piątek), która odbędzie się w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie. Obrady rozpoczną się o godz. 8.30.   

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Koordynacji Prac Organów Rady Gminy Głowno - 22.12.2023

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j. ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 22 grudnia 2023 roku (piątek) o godz. 8.20 odbędzie się posiedzenie Komisji ds.Koordynacji Prac Organów Rady Gminy Głowno.
Spotkanie odbędzie się w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Głowno - 22.12.2023

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j. ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 22 grudnia 2023 roku (piątek) o godz. 7.50 w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - dot. CPK

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia z 11 grudnia 2023 r., znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.24.2023.MB.1 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. „Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana (bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK) – odcinek łódzki”....

Zawiadomienie o posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy Głowno - 13.12.2023

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 tj. ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 13.12.2023 roku (środa) o godz. 15.30 w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie odbędzie się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy Głowno.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy Głowno - 13.12.2023

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 tj. ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 13.12.2023 roku (środa) o godz. 15.00 w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy Głowno.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Rady Gminy Głowno - 13.12.2023

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 tj. ze zm.)  zawiadamiam, że w dniu 13.12.2023 roku (środa) o godz. 15:15 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Rady Gminy Głowno.
Spotkanie odbędzie się w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - dot. CPK

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia z 28 listopada 2023 r., znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.6.2023.MB.2 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. „Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana (bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK) – odcinek łódzki”....

Obwieszczenie i zawiadomienie RDOŚ w Łodzi

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana (bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK) – odcinek łódzki" Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska informuje...

Zawiadomienie o LXVIII sesji Rady Gminy Głowno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zwołuję LXVIII sesję Rady Gminy Głowno w dniu 29 listopada 2023 r. (środa)...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy Głowno

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 tj. ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 21.11.2023 roku (wtorek) o godz. 9.00 w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy Głowno.

Obwieszczenie RDOŚ w Łodzi

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana (bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK) – odcinek łódzki" Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia...

Zawiadomienie o LXVII sesji Rady Gminy Głowno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) zwołuję LXIV sesję Rady Gminy Głowno w dniu 02.11.2023 roku (czwartek) w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie. Obrady rozpoczną się o godz. 8:30.

Obwieszczenie RDOŚ w Łodzi

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana (bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK) – odcinek łódzki" Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Rady Gminy Głowno - 29.09.2023

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 tj. ze zm.)  zawiadamiam, że w dniu 29.09.2023 roku (piątek) o godz. 8:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Rady Gminy Głowno. Spotkanie odbędzie się w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 27.09.2023

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j. ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 27 września 2023 roku (środa) o godz. 14.30 w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Zawiadomienie o LXVI sesji Rady Gminy Głowno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 tj. ze zm.) zwołuję LXVI sesję Rady Gminy Głowno w dniu  27 września 2023 r. (środa), która odbędzie się w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie. Obrady rozpoczną się o godz. 15.00.

Zaproszenie organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej do zgłaszania kandydatów do reprezentacji oraz prac prowadzonych w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Głowno

Wójt Gminy Głowno, działając na podstawie art. 9a, ust.3, pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. 2021 poz. 1249 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, o których mowa w art. 9a ust. 5 ustawy do zgłaszania kandydatów do reprezentacji i prac prowadzonych w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Głowno.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr ewid. 199/8, obręb Kwilno, Gmina Zgierz".

Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz...

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Wójt Gminy Głowno zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) działając na rzecz mieszkańców gminy Głowno do konsultacji rocznego projektu „Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – na rok 2024

W dniu 16 sierpnia 2023r. ogłoszony został nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 realizowanego ze środków finansowych Funduszu Solidarnościowego....

Ankieta - Strategia Rozwoju Gminy Głowno na lata 2024-2030

W związku z prowadzonymi pracami zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety, której wyniki będą dopełnieniem twardych danych analitycznych w diagnozie sytuacji przestrzennej, gospodarczej i społecznej...

Zawiadomienie o LXIV sesji Rady Gminy Głowno

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) zwołuję LXIV sesję Rady Gminy Głowno w dniu 10.08.2023 roku (czwartek) w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie. Obrady rozpoczną się o godz. 8:00.

Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr ewid. 199/8, obręb Kwilno, gmina Zgierz” Wójt Gminy Zgierz zawiadamia...

Obwieszczenie RDOŚ w Łodzi

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana (bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK) – odcinek łódzki" Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia...

Obwieszczenie i zawiadomienie RDOŚ w Łodzi

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana (bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK) – odcinek łódzki" Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia...

Decyzja Starosty Zgierskiego z dnia 21 czerwca 2023 r. znak GN.6821.107.2022.JD o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie

Decyzja Starosty Zgierskiego z dnia 21 czerwca 2023 r. znak GN.6821.107.2022.JD o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie

Zawiadomienie o LXIII sesji Rady Gminy Głowno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zwołuję LXIII sesję Rady Gminy Głowno w dniu 28 czerwca 2023 r. (środa)...

Debata nad raportem o stanie Gminy Głowno za 2022 rok

Wójt Gminy Głowno przedstawił na LXII sesji Rady Gminy Głowno, która odbyła się 30.05.2023 r. Raport o stanie Gminy Głowno za 2022 rok...

Zawiadomienie o LXII sesji Rady Gminy Głowno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zwołuję LXII sesję Rady Gminy Głowno w dniu 30 maja 2023 r. (wtorek), która odbędzie się w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie...

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla obrębu Ziewanice

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672 t.j. ze zm.) Wójt Gminy Głowno zawiadamia, że w Urzędzie Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno w pok. nr 14...

Wybory Ławników - informacja dla mieszkańców

Informacja dla mieszkańców oraz osób zatrudnionych na terenie Gminy Głowno...

Zawiadomienie Starosty Zgierskiego z dnia 17 maja 2023 r.

W związku z prowadzonym przez Starostę Zgierskiego postępowaniem administracyjnym w trybie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703 ze zm.) w sprawie wydania decyzji stwierdzającej, że działka położona w gminie Głowno, w obrębie Boczki Zarzeczne, oznaczona ewidencji gruntów i budynków numerem 34, o pow. 0,4380 ha, stanowi mienie gromadzkie...

Obwieszczenie RDOŚ w Łodzi

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana (bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK) – odcinek łódzki" Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia...

Informacja o wynikach naboru wniosków o udzielenie dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Wójt Gminy Głowno informuje, że w związku z ogłoszonym w dniu 3 marca 2023 r. naborem wniosków o udzielenie dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków...

OBWIESZCZENIE NR 6 /2023 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa łódzkiego

OBWIESZCZENIE NR 6 /2023 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia3 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa łódzkiego...

Zawiadomienie o LX sesji Rady Gminy Głowno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LX sesję Rady Gminy Głowno w dniu  28 marca 2023 r. (wtorek), która odbędzie się w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie. Obrady rozpoczną się o godz. 7.45.

Ogłoszenie o przeprowadzenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac przy zabytkach

Ogłoszenie o przeprowadzenie naboru wniosków o udzielenie dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze gminy Głowno.

Obwieszczenie RDOŚ w Łodzi

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana (bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK) – odcinek łódzki" Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia...

Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr ewid. 199/8, obręb Kwilno, gmina Zgierz” Wójt Gminy Zgierz zawiadamia...

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu na rozpatrzenie sprawy

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji stwierdzającej, że działka położona w gminie Głowno, w obrębie Boczki Zarzeczne, oznaczona ewidencji gruntów i budynków numerem 34 o pow. 0,4380 ha stanowi mienie gromadzkie.

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Wójt Gminy Głowno zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1812) działając na rzecz mieszkańców gminy Głowno do konsultacji rocznego projektu „Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2023 rok.

Obwieszczenie RDOŚ w Łodzi

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana (bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK) – odcinek łódzki" Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia...

Obwieszczenie i zawiadomienie RDOŚ w Łodzi

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana (bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK) – odcinek łódzki" Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia...

Zawiadomienie o LIII sesji Rady Gminy Głowno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j. ze zm.) zwołuję LIII sesję Rady Gminy Głowno w dniu 30 listopada 2022 r. (środa)...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Starosta Zgierski zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji stwierdzającej, że działka położona w gminie Głowno, w obrębie Boczki Zarzeczne, oznaczona ewidencji gruntów i budynków numerem 34 o pow. 0,4380 ha – stanowi mienie gromadzkie...

Decyzja o uznaniu nieruchomości w Woli Mąkolskiej za mienie gromadzkie

Informujemy o wydaniu przez Starostę Zgierskiego decyzja z dnia 12 października 2022 r. znak: GN.6821.63.2022.JD o uznaniu nieruchomości oznaczonej działkami...

Zawiadomienie o LII sesji Rady Gminy Głowno

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję LII sesję Rady Gminy Głowno w dniu 13.10.2022 roku...

Zawiadomienie o LI sesji Rady Gminy Głowno

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 i 583) zwołuję LI sesję Rady Gminy Głowno w dniu 29.09.2022 roku (czwartek)...

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Wójt Gminy Głowno zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 1057 ze zm.), działając na rzecz mieszkańców gminy Głowno do konsultacji rocznego projektu „Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2023 rok...

Informacja o kontroli źródeł ogrzewania

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, Wójt Gminy Głowno przypomina o konieczności przeprowadzania przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowych kontroli...

Zawiadomienie o LI sesji Rady Gminy Głowno

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 i 583) zwołuję LI sesję Rady Gminy Głowno w dniu 29.09.2022 roku (czwartek)...

Obwieszczenie PGW Wody Polskie

Obwieszczenie PGW Wody Polskie o wydaniu decyzji...

Wójt Gminy Głowno ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż używanych stalowych zbiorników ciśnieniowych, stanowiących własność Gminy Głowno

Wójt Gminy Głowno ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż używanych stalowych zbiorników ciśnieniowych, stanowiących własność Gminy Głowno...

Obwieszczenie PGW Wody Polskie

Obwieszczenie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania...

Obwieszczenie PGW Wody Polskie

Obwieszczenie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania...

Obwieszczenie PGW Wody Polskie

Obwieszczenie PGW Wody Polskie o wydaniu decyzji...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Starosta Zgierski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji stwierdzającej, że działka położona w gminie Głowno, w obrębie Wola Mąkolska, oznaczona ewidencji gruntów i budynków następującymi numerami: 542 o pow. 0,0482 ha, 543 o pow. 0,0809 ha – stanowią mienie gromadzkie.

Obwieszczenie PGW Wody Polskie

Obwieszczenie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania...

Ogłoszenie Wójta Gminy Głowno o zwołaniu zebrania mieszkańców sołectwa Albinów w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa w sołectwie Albinów

Ogłoszenie Wójta Gminy Głowno o zwołaniu zebrania mieszkańców sołectwa Albinów w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa w sołectwie Albinów.

Obwieszczenie PGW Wody Polskie

Obwieszczenie PGW Wody Polskie o wydaniu decyzji...

Obwieszczenie PGW Wody Polskie

Obwieszczenie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Głowno zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko...

Obwieszczenie i zawiadomienie RDOŚ w Łodzi

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Poszerzenie autostrady A2 na odcinku węzeł Łódź Północ (bez węzła) – granica województwa łódzkiego i mazowieckiego o dodatkowe pasy ruchu" Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia...

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego

Obwieszczenie w sprawie postępowania o wydanie decyzji nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją autostrady A1 Toruń – Stryków na odcinku od granicy województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Łódź Północ od km 244+300 do km 295+850...

Wójt Gminy Głowno ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mąkolicach

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mąkolicach...

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego

Obwieszczenie w sprawie postępowania o wydanie decyzji nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją autostrady A1 Toruń – Stryków na odcinku od granicy województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Łódź Północ od km 244+300 do km 295+850...

Obwieszczenie RDOŚ w Łodzi

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Poszerzenie autostrady A2 na odcinku węzeł Łódź Północ (bez węzła) – granica województwa łódzkiego i mazowieckiego o dodatkowe pasy ruchu" Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia...

Obwieszczenie PGW Wody Polskie

Obwieszczenie PGW Wody Polskie o zakończeniu postępowania prowadzonego w związku z wniesieniem odwołania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z fragmentu autostrady A1 oraz w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego znak: RŚVI.7322.1.22.2016.MP z dnia 31.08.2016 r.......

Sesja XXXII

Metryka

 • opublikował: Jarosław Czubiak
  data publikacji: 2021-04-16 13:24

Odwołanie wyborów uzupełnijących na sołtysa w Ziewanicach

Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiczną Wójt Gminy Głowno postanawia odwołać zaplanowane na dzień 25 marca 2021 r.zebranie mieszkańców sołectwa Ziewanice...

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Już 1 Kwietnia rozpocznie się

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

           

1 kwietnia na terenie całego kraju rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Spisy powszechne są badaniami pełnymi – obejmują całą populację ludności. Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Czubiak
  data publikacji: 2021-03-16 08:02
 • zmodyfikował: Jarosław Czubiak
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-16 08:08

Narodowy Spis Powszechny

Metryka

 • opublikował: Jarosław Czubiak
  data publikacji: 2021-03-16 08:03

Ogłaszanie konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Popowie Głowieńskim

Wójt Gminy Głowno ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Popowie Głowieńskim...

Ogłoszenie o zwołaniu zebrania mieszkańców sołectwa Ziewanice w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa

Podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa Ziewanice, że w związku ze zrzeczeniem się pełnienia funkcji przez sołtysa Ziewanice...

Obwieszczenie PGW Wody Polskie

Obwieszczenie PGW Wody Polskie o udzieleniu Gminie Głowno pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz odprowadzaniu ścieków technologicznych....

Obwieszczenie RDOŚ w Łodzi

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Poszerzenie autostrady A2 na odcinku węzeł Łódź Północ (bez węzła) – granica województwa łódzkiego i mazowieckiego o dodatkowe pasy ruchu" Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia...

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego

Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii...

Obwieszczenie PGW Wody Polskie

Obwieszczenie PGW Wody Polskie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z fragmentu autostrady A1 oraz w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego znak: RŚVI.7322.1.22.2016.MP z dnia 31.08.2016 r...

Wójt Gminy Głowno - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Wójt Gminy Głowno - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021..........

Ogłoszenie o zwołaniu zebrania mieszkańców sołectwa Kadzielin

Podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa Kadzielin, że w związku ze śmiercią sołtysa sołectwa Kadzielin Wójt Gminy Głowno postanawia zwołać na dzień 25 stycznia 2021 r. /poniedziałek/ na godzinę 17:00 zebranie mieszkańców w celu wyboru sołtysa...

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego

Obwieszczenie w sprawie uchylenia decyzji nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją autostrady A1 Toruń – Stryków na odcinku od granicy województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Łódź Północ od km 244+300 do km 295+850...

Przetarg na sprzedaż stalowych używanych zbiorników hydroforowych oraz stalowych zbiorników ciśnieniowych, stanowiących własność Gminy Głowno

Wójt Gminy Głowno ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż stalowych używanych zbiorników hydroforowych oraz stalowych zbiorników ciśnieniowych, stanowiących własność Gminy Głowno...

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją autostrady A1 Toruń – Stryków na odcinku od granicy województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Łódź Północ od km 244+300 do km 295+850...

Obwieszczenie PGW Wody Polskie

Informacja PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód popłucznych z SUW w Mąkolicach do rowu melioracyjnego RM L-10...

Obwieszczenie PGW Wody Polskie

Obwieszczenie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z fragmentu autostrady A1 oraz w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego znak: RŚVI.7322.1.22.2016.MP z dnia 31.08.2016 r...

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją autostrady A1 Toruń – Stryków na odcinku od granicy województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Łódź Północ od km 244+300 do km 295+850...

Kasa w Urzędzie Gminy nieczynna od 2 listopada 2020 r.

W związku z pandemią Koronawirusa – w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Głowno oraz pracowników Urzędu Gminy kasa w Urzędzie Gminy Głowno od dnia 02.11.2020r. pozostaje zamknięta do odwołania...

Obwieszczenie PGW Wody Polskie

Informacja PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą studni nr 1 (zasadniczej) oraz studni nr 2 (awaryjnej) z ujęcia położonego na terenie m. Lubianków, działka nr ew. 38/10 obręb geodezyjny 102005_2.0018 Lubianków gm. Głowno, powiat zgierski, woj. Łódzkie oraz odprowadzaniu oczyszczonych ścieków technologicznych po płukaniu filtrów ze stacji uzdatniania wody w Lubiankowie...

Obwieszczenie PGW Wody Polskie

Informacja PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie przekroczenia rzeki Mrogi i rzeki Zimna Woda gazociągiem w Ziewanicach i Woli Zbrożkowej...

Zawiadomienie Marszałka Województwa Łódzkiego

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją autostrady A1 Toruń – Stryków na odcinku od granicy województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Łódź Północ od km 244+300 do km 295+850...

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją autostrady A1 Toruń – Stryków na odcinku od granicy województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Łódź Północ od km 244+300 do km 295+850...

Zawiadomienie Marszałka Województwa Łódzkiego

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją autostrady A1 Toruń – Stryków na odcinku od granicy województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Łódź Północ od km 244+300 do km 295+850...

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją autostrady A1 Toruń – Stryków na odcinku od granicy województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Łódź Północ od km 244+300 do km 295+850...

Obwieszczenie Zarządu Województwa Łódzkiego

Obwieszczenie w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko...

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW O POMOC W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI.

Ponieważ sytuacja ekonomiczna przedsiębiorców się pogorszyła w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19, informuję ..........

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 Warszawa, 25.05.2020 r.

Podstawowym celem wdrażanych procedur jest:

RAPORT O STANIE GMINY.

Stosownie do treści art.28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Głowno do dnia 31 maja 2020 r. ma obowiązek przedstawienia Radzie Gminy Głowno Raportu o stanie gminy.

KOMUNIKAT

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii........

Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Zgierzu

Obwieszczenie w sprawie wyznaczenia osoby do sprawowania funkcji likwidatora Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Aleksandrowie Łódzkim...

Obwieszczenie Zarządu Województwa Łódzkiego

Obwieszczenie w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko...

Obwieszczenie PGW Wody Polskie

Informacja PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie przekroczenia pod dnem rzeki Maliny linią sieci energetycznej w Woli Mąkolskiej...

Sesja Rady Gminy Głowno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zwołuję XXI sesję Rady Gminy Głowno w dniu 29 stycznia 2019 r. (środa), która odbędzie się w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie...

Ogłoszenie o zwołaniu zebrania mieszkańców sołectwa Piaski Rudnickie

Ogłoszenie o zwołaniu zebrania mieszkańców sołectwa Piaski Rudnickie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa...

Obwieszczenie PGW Wody Polskie

Informacja PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego dla zakładu "ROLFOODS Hubert Rosak"...

NOWE ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW 1 STYCZEŃ 2020 r.

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE Należy wyrzucać ..............

PETYCJA w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Działając w imieniu własnym, na zasadzie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, składa mniniejszą petycję.........

Informacja o wydaniu przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzji znak WUOZ-ZA.5163.20.2019.KGB z dnia 30 września 2019 r.

Zaproszenie na szkolenie

XVI Sesja Rady Gminy Głowno

Zawiadomienie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Wybory uzupełniające na funkcję sołtysa sołectwa Helenów

Podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa Helenów, że w związku ze śmiercią sołtysa sołectwa Helenów, Zarządzeniem Nr 64/2019 z dnia 4 września 2019 r. Wójt Gminy Głowno postanawia zwołać na dzień 19 września 2019 r. /czwartek/ na godzinę 11:00...

Sesja Rady Gminy Głowno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 506) zwołuję XV sesję Rady Gminy Głowno w dniu 30 sierpnia 2019 r. (piątek)...

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu zgierskiego 2019 r.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń.

Decyzja Starosty Zgierskiego z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie uznania nieruchomości za mienie gromadzkie

Decyzja Starosty Zgierskiego w sprawie uznania nieruchomości położonej w gminie Głowno, w obrębie Wola Mąkolska, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 667 o pow. 0,3201 ha za mienie gromadzkie...

Zawiadomienie Starosty Zgierskiego na podstawie art. 10 KPA

W związku z prowadzonym przez Starostę Zgierskiego postępowaniem administracyjnym w trybie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703 ze zm.) w sprawie wydania decyzji stwierdzającej, że nieruchomość położona w gminie Głowno, w obrębie Wola Mąkolska, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 667 stanowi mienie gromadzkie – informuję, iż został zgromadzony materiał dowodowy, który daje podstawę do wydania merytorycznej decyzji...

Informacja dla mieszkańców oraz osób zatrudnionych na terenie Gminy Głowno

W dniu 31 grudnia 2019 upływa kadencja ławników sądów powszechnych. Wyboru ławników na następną kadencję 2020-2023 dokonuje Rada Gminy Głowno spośród kandydatów zgłoszonych do dnia 30 czerwca 2019 roku...

Informacja przewodniczącego Rady Gminy Głowno dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Głowno raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.

Na sesji Rady Gminy Głowno , która odbędzie się w dniu 31 maja 2019 roku na sali konferencyjnej Ośrodka Upowszechniania Kultury w Bronisławowie Wójt Gminy Głowno przedstawi raport o stanie gminy...

Nadleśnictwo Grotniki odwołuje zakaz wstępu do lasu

Informujemy o odwołaniu zakazu wstępu do lasu na terenie leśnictw Polesie i Smulsko...

Sesja Rady Gminy Głowno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 506) zwołuję X sesję Rady Gminy Głowno w dniu 26 kwietnia 2019 r. (piątek)...

Ogłoszenie Wójta Gminy Głowno z dnia 15 stycznia 2019 roku o zwołaniu zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Wójt Gminy Głowno ogłasza zwołanie zebrań wiejskich w celu wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na nową kadencję...

Obwieszczenie Starosty Zgierskiego z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Piaski Rudnickie.

O zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Piaski Rudnickie, w gminie Głowno...

Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Mięsośnia w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa.

Na dzień 20 września 2018 r. /czwartek/ na godzinę 12:00 zostaje zwołane zebranie wiejskie w celu wyboru sołtysa. Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Mięsośni...

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 19 września 2018 roku (środa) o godz. 14:30 w sali konferencyjnej UG Głowno odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej...

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa

Zawiadamiam, że w dniu 11 września (wtorek) 2018 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej UG Głowno odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa

OBWIESZCZENIE STAROSTY ZGIERSKIEGO w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania dla Wójta Gminy Głowno decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Piaski Rudnickie

Metryka

 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2018-07-06 15:26

Zawiadomienie Starosty Zgierskiego

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nr działki 80 w miejscowości Ostrołęka zawiadamiam...

Zawiadomienie Starosty Zgierskiego

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nr działki 80 w miejscowości Ostrołęka informuję...

Dyżur przewodniczącego Rady Gminy Głowno

Informujemy, że w dniu 6 czerwca 2017 r. w godzinach 16:30-17:30 w Urzędzie Gminy Głowno w pokoju nr 14 będzie pełnił dyżur Przewodniczący Rady Gminy Głowno – Łukasz Łukasik.

Obwieszczenie Starosty Zgierskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2023

Obwieszczenie Starosty Zgierskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2023...

Informacja o rozpoczęciu naboru wniosków na usuwanie wyrobów azbestowych

Wójt Gminy Głowno informuje o rozpoczęciu naboru wniosków mieszkańców na uzyskanie dotacji w 2016 roku na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy.

Oświadczenie Wójta Gminy Głowno

Ustosunkowując się do informacji nieformalnego ,, Klubu Radnych Gminy Głowno” , która pojawiła się w dniu 29.09.2016 roku na facebooku dotyczącej przebiegu sesji Rady Gminy Głowno w dniu 29 września 2016 roku chcę wskazać na fakty podważające prawdziwość tych informacji.

Ruszył nabór wniosków na usuwanie wyrobów azbestowych w 2017 r.

Informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków od mieszkańców Gminy Głowno na uzyskanie dotacji w 2017 roku do usuwania wyrobów azbestowych...

Ogłoszenie - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Woli Zbrożkowej w latach 2017 -2022 i rozwój jego infrastruktury"

WÓJT GMINY GŁOWNO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ POD NAZWĄ

„PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W WOLI ZBROŻKOWEJ W LATACH 2017 -2022 I ROZWÓJ JEGO INFRASTRUKTURY”.

Informacja dotycząca przyznania stypendium szkolnego dla uczniów na rok 2017/2018

Pomoc w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Głowno, jeżeli: rodzina ucznia spełnia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku SIERPIEŃ 2017, kryterium dochodowego 514,00zł netto na osobę w rodzinie.

Obwieszczenie Starosty Zgierskiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania dla Wójta Gminy Głowno decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ...

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania dla Wójta Gminy Głowno decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Piaski Rudnickie, do realizacji na terenie działki o nr ew. 162/15 w obrębie G–14 w Głownie (powstałej w wyniku podziału działki o nr ew. 162/14).

Informacja W sprawie działalności lobbingowej za rok 2017

Stosownie do Zarządzenia Wójta Gminy Głowno Nr 21/2015 z dnia 02.03.2015 r....informuję, że w roku 2017 w Urzędzie Gminy Głowno oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych nie odnotowano żadnych działań podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową oraz podmiotów wykonujących bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.

XXIII sesja Rady Gminy Głowno 27 maja 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Wójt Gminy Głowno – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego  na terenie Gminy Głowno w 2020r.

Podaje się do publicznej wiadomości informuję o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych na terenie Gminy Głowno..............

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce z dnia 5 czerwca 2020

Metryka

 • opublikował: Jarosław Czubiak
  data publikacji: 2020-06-16 12:50

INFORMACJA - XXIV sesja Rady Gminy Głowno w dniu 30 czerwca 2020 r. (wtorek), o godz. 830.

Znak: OR.0002.24.2020                                                                                Głowno, dnia 22 czerwca 2020 r.

Pan/i

                                                            radny/a Rady Gminy Głowno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zmianami) zwołuję XXIV sesję Rady Gminy Głowno w dniu

30 czerwca 2020 r. (wtorek), która odbędzie się w Ośrodku Upowszechniania Kultury
w Bronisławowie
. Obrady rozpoczną się o godz. 830.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Informacja przewodniczących o pracach komisji stałych w okresie od ostatniej sesji.

 5. Informacja Wójta Gminy Głowno z działalności między sesjami.

 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Głowno w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Głowno w 2020 roku.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu załatwienia petycji.

 9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XX/122/19 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno za 2020 rok.

 10. Debata nad raportem o stanie Gminy za 2019 rok.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Głowno wotum zaufania.

 12. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głowno za 2019 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Głowno z tego tytułu:

- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Głowno za 2019 rok;

- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Głowno absolutorium za 2019 rok.

 1. Sprawy różne.

 2. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Głowno

Jarosław Chałubiec

 

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej
w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów Rady Gminy, zgodnie z art. 25 cytowanej wyżej ustawy.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Czubiak
  data publikacji: 2020-06-23 14:59

Ważny KOMUNIKAT Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda)

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, iż w dalszym ciągu przyjmowane  są  wnioski na jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców.


W związku z wprowadzoną zmianą przepisów od dnia  24 czerwca 2020 r.                         o pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności mogą starać się również organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmioty, o których mowa                                w art. 3 ust. 3 tej ustawy, przyznawanej na podstawie art. 15zzda ustawy                                 z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych                                            z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, prowadzące                działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

 

Pożyczka może być udzielona  do  wysokości  5 000,00 zł  przy czym  wysokość pożyczki nie może przekroczyć  10 %  przychodów  w  poprzednim  roku  bilansowym. Przychód organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w poprzednim roku bilansowym nie może przekroczyć 100 000,00 zł.

 

Wszystkie wnioski o pożyczkę należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy  terytorialnie właściwym ze względu  na  siedzibę  wnioskodawcy .

 

Wnioski można składać :

 

- w  wersji  papierowej  osobiście  w  siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy                     w Zgierzu

lub wysłać na adres  Urzędu:

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu
95- 100 Zgierz
ul. Barona10
z dopiskiem „Tarcza antykryzysowa"

-  w  wersji  elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl lub e-PUAP (opatrzone  podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym).

 

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z zasadami                                       o ubieganie się o udzielenie pożyczki  i  wypełnianie AKTUALNYCH  DRUKÓW zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu.


NIE   MA   OBOWIĄZKU  SKŁADANIA  WNIOSKÓW  O  UMORZENIE  POŻYCZKI   w  przypadku  wszystkich zawartych już  umów.  Pożyczka  wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Czubiak
  data publikacji: 2020-06-29 13:35

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, że w ramach działań antykryzysowych

KOMUNIKAT !!!!!!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, że w ramach działań antykryzysowych weszły w życie zmiany w zakresie udzielanych form wsparcia w postaci:

 • dofinansowań części kosztów prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników,
 • dofinansowań części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne,
 • dofinansowań części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych


Umowy już zawarte nie będą aneksowane, jednak konieczne jest zapoznanie się z obecnymi zapisami we wzorach umów, które dostępne są na stronie internetowej https://zgierz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Wnioski wraz załącznikami złożone, a nierozpatrzone do dnia 23.06.2020 roku będą realizowane na podstawie obowiązujących od dnia 24.06.2020 roku przepisów, natomiast dokumenty składane od dnia 24.06.2020 roku na nieobowiązujących drukach nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Ponadto informujemy, iż prowadzony od dnia 22.06.2020 roku nabór na powyższe formy wsparcia poszerza katalog pomocy o dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej.

Jednocześnie tut. Urząd informuje, że zgodnie z wprowadzonymi zmianami nabór wniosków będzie trwał nieprzerwanie do dnia ogłoszenia przez dyrektora terminu zakończenia.

UWAGA !!!!!

Przed wypełnieniem stosownych dokumentów należy zapoznać się z zasadami dotyczącymi ww. formy wsparcia, a następnie podczas wypełniania zwrócić uwagę na fakt uzupełnia wszystkich informacji oraz czytelne podpisanie zarówno wniosku, umowy oraz pozostałych oświadczeń, które są załączone.

W przypadku składania dokumentów w formie papierowej umowę należy złożyć
w 2 egzemplarzach.

Z uwagi na ochronę danych osobowych DOKUMENTY w zamkniętej kopercie należy umieszczać w skrzynce ustawionej w wejściu do Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu, ul. Barona 10 z napisem „TARCZA ANTYKRYZYSOWA"

Aktualne druki wniosków oraz zasady dostępne są na stronie internetowej https://zgierz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

 

 

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerami tel. 042-714-12-79; 042-717-41-28

Metryka

 • opublikował: Jarosław Czubiak
  data publikacji: 2020-06-29 13:39

XXV sesja Rady Gminy Głowno w dniu 10 lipca 2020 r. (piątek).

                                                                                  H4PwQHxoXIcoOAAAAAAElFTkSuQmCC

Rada Gminy Głowno

   Znak: OR.0002.25.2020                                                                                                                               Głowno, dnia 06 lipca 2020 r.

                                                                                                                    Pan/i radny/a Rady Gminy Głowno

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713) zwołuję XXV sesję Rady Gminy Głowno w dniu 10 lipca 2020 r. (piątek), która odbędzie się w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie. Obrady rozpoczną się o godz. 800 .

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XX/122/19 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII 23/19 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2020-2026.
 5.  Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Chcałubiec

 

 

 

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów Rady Gminy, zgodnie z art. 25 cytowanej wyżej ustawy.

Rada Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, tel.:+48 (42) 719-12-91; 719-13-54; fax+48 (42) 719-20-08 www.gmina-glowno.pl; e-mail: sekretariat@gmina-glowno.pl NIP: 733-10-22-625; REGON: 000543574

 

Metryka

 • opublikował: Jarosław Czubiak
  data publikacji: 2020-07-06 13:52
 • zmodyfikował: Jarosław Czubiak
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-06 14:04

Informacja dotycząca przyznania stypendium szkolnego dla uczniów na rok 2020/2021.

1.Pomoc w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Głowno, jeżeli: rodzina ucznia spełnia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku SIERPIEŃ 2020, kryterium dochodowego 528,00 zł netto na osobę w rodzinie.

XXVI sesja Rady Gminy Głowno

Metryka

 • opublikował: Jarosław Czubiak
  data publikacji: 2020-09-16 08:06

XXVII sesję Rady Gminy Głowno w dniu 29 października 2020 r. (czwartek),

Znak: OR.0002.7.2020 Głowno,                                                                                                           dnia 22 października 2020 r.

Pan/i

radny/a Rady Gminy Głowno

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 poz. 713) zwołuję XXVII sesję Rady Gminy Głowno w dniu
29 października 2020 r. (czwartek), która odbędzie się w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie.
Obrady rozpoczną się o
godz. 15.00.

 

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Informacja przewodniczących o pracach komisji stałych w okresie od ostatniej sesji.

 5. Informacja Wójta Gminy Głowno z działalności między sesjami.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z logo Herbu Gminy Głowno.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatki rolnego w 2021 roku.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Popów Głowieński oznaczonej działkami nr 211/2 i 212/2.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej
  w miejscowości Popów Głowieński oznaczonej działką nr 210.

 11. Podjęcie uchwały zmieniającej Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Głowno na lata 2016-2023.

 12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XX/122/19 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2020 rok.

 13. Sprawy różne.

 14. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Głowno

 

Jarosław Chałubiec

 

 

 

 

 

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej
w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów Rady Gminy, zgodnie z art. 25 cytowanej wyżej ustawy.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Czubiak
  data publikacji: 2020-10-23 10:16

XXVIII sesja Rady Gminy Głowno została zwołana na 11 grudnia 2020 r. godz. 15 00 (piątek),

Metryka

 • opublikował: Jarosław Czubiak
  data publikacji: 2020-12-07 13:13

Zwołuję XXIX sesję Rady Gminy Głowno w dniu 30 grudnia 2020 r. (środa), która odbędzie się w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie. Obrady rozpoczną się o godz. 8.30.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Czubiak
  data publikacji: 2020-12-23 14:25

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW.

Ze względu na panujące warunki atmosferyczne i bardzo niskie temperatury autobusy szkolne w dniu 18 stycznia 2021 roku nie zostały uruchomione i dzieci nie zostały dowiezione do szkół. Informujemy, że w dniu dzisiejszym nie będzie również odwozów dzieci ze szkoły do domu.

Firma transportowa  podejmują wszelkie działania w celu uruchomienia autobusów i zapewnienia dowozu uczniów do szkół od 19 stycznia br. /wtorek/

Przepraszamy za utrudnienia.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Czubiak
  data publikacji: 2021-01-18 09:21
 • zmodyfikował: Jarosław Czubiak
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-18 09:28

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż od dnia 1 lutego 2021 roku rozpoczyna wydawanie i przyjmowanie wniosków w ramach poniższych instrumentów rynku pracy w ramach środków Funduszu Pracy:

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż od dnia 1 lutego 2021 roku rozpoczyna wydawanie ...............

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje:

Szanowny Rolniku, Od dnia 12 lutego 2021 roku opłaty za wydanie paszportu bydła lub jego duplikatu będą wynosić:

Ruszyła wypłata dopłat na komputery

Ruszyła wypłata dopłat na komputery ARiMR wypłaca dofinansowanie do zakupu komputerów dla dzieci z rodzin rolniczych.......

Są pieniądze na kredyty preferencyjne dla rolników 

Są pieniądze na kredyty preferencyjne dla rolników 

8 lutego 2021 r. na internetowej platformie aplikacyjnej ARiMR udostępni współpracującym bankom na 2021 r. limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do kredytów preferencyjnych.

 

Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02, DK01, DK02)

 • limit akcji kredytowej w wysokości 250 mln zł,
 • środki w kwocie 5 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (z linii MRcsk)

 • środki w kwocie 8 mln zł na dopłaty do w/w kredytów.

Kredyty na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (z linii KR)

 • limit akcji kredytowej w wysokości 50 mln zł,
 • środki w kwocie 0,7 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

 

O kredyty rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych i współpracujących z nimi Bankach Spółdzielczych oraz w bankach: BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, Banku Spółdzielczym w Brodnicy.

Kredytów na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (z linii KR) udzielają: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Bank S.A., a także zrzeszone i współpracujące z nimi Banki Spółdzielcze.

 

Szczegółowe warunki i zasady udzielania kredytów są dostępne w zakładce „Pomoc krajowa”.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Czubiak
  data publikacji: 2021-02-08 09:59

Komunikat

Komunikat Centralnego Biura Spisowego

 

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Dyrektor Centralnego Biura Spisowego

Metryka

 • opublikował: Jarosław Czubiak
  data publikacji: 2021-02-10 08:11

XXXVII sesję Rady Gminy Głowno w 24 września 2021 r. (piątek),

Metryka

 • opublikował: Jarosław Czubiak
  data publikacji: 2021-02-19 08:36
 • zmodyfikował: Jarosław Czubiak
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-22 16:31

XXXI sesja Rady Gminy Głowno

Metryka

 • opublikował: Jarosław Czubiak
  data publikacji: 2021-03-24 10:29

UWAGA! Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań!