Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Sprawozdanie roczne za rok 2017 z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

SPRAWOZDANIE ROCZNE

za rok 2017

z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Projekt programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok został poddany konsultacjom publicznym na podstawie Zarządzenia  Nr 47/2016 Wójta Gminy Głowno z dnia 10 października 2016 r. Projekt programu został zamieszczony na stronach internetowych Gminy Głowno, natomiast informacja o konsultacjach została zamieszczona również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Głowno. Konsultacje prowadzone były od 18 października 2016 r. do 2 listopada 2016 r. Na dzień 24 października 2016 r. o godzinie 15:00  w Urzędzie Gminy Głowno zostało zaplanowane spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych. W wyznaczonym terminie nie pojawiły się strony zainteresowane dyskusją nad projektem współpracy z organizacjami pozarządowymi. Do projektu nie wpłynęły żadne uwagi. W związku z tym program współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi w niezmienionym kształcie został przyjęty przez Radę Gminy Głowno Uchwałą Nr XXV/125/16 z dnia 14 listopada 2016 roku.

Zarządzeniem Nr 12/2017 Wójta Gminy Głowno z dnia 30 stycznia 2017 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Organizacje mogły w terminie do 1 marca 2017 r. do godziny 15:00 składać oferty z zakresu upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury, kultywowania tradycji narodowych i lokalnych, pomocy społecznej, kultury fizycznej i sportu, edukacji i wychowania, organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Ogłoszenie o naborze ofert zostało zmieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Głowno oraz na stronach internetowych Gminy Głowno.

Do wyznaczonego terminu wpłynęło 10 ofert:

 1. Stowarzyszenie „Senior” w Głownie złożyło 1 ofertę z zakresu kultury fizycznej i sportu;
 2. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „SOKOLIK” złożył 1 ofertę z zakresu kultury fizycznej i sportu;
 3. Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” Popów złożył 1 ofertę z zakresu kultury fizycznej i sportu;
 4. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Głowno „Szansa” złożyło 2 oferty z zakresu edukacji i wychowania oraz organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży;
 5. BSC PRO-FART Głowno złożyło jedną ofertę z zakresu kultury fizycznej i sportu;
 6. Stowarzyszanie „Pomoc Rodzinie” w Głownie złożył 4 oferty z zakresu upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury, kultywowania tradycji narodowych i lokalnych, pomocy społecznej, kultury fizycznej i sportu, organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

Do oceny ofert Zarządzeniem Nr 21/2017 Wójta Gminy Głowno z dnia 6 marca 2017 r. została powołana pięcioosobowa Komisja Konkursowa w skład, której wchodzili przedstawiciele Urzędu Gminy Głowno oraz jeden przedstawiciel organizacji pozarządowej.

 W wyniku przeprowadzonego konkursu postanowiono rozdysponować środki przeznaczone na współpracę z organizacjami pozarządowymi w następujący sposób:

Lp.

nazwa oferenta

rodzaj zadania

kwota przeznaczona na zadanie

przyznana kwota dotacji (zł)

1.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "SOKOLIK"

kultura fizyczna i sport

17.000,00

1.000,00

2.

Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Popów

16.000,00

3.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Głowno „Szansa”

wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Głowno

2.000,00

1.000,00

4.

Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie”

1.000,00

5.

Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie”

upowszechnianie kultury, ochrona dóbr kultury, kultywowanie tradycji narodowych i lokalnych

1.000,00

1.000,00

6.

Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie”

pomoc społeczna

1.000,00

1.000,00

7.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Głowno „Szansa”

edukacja i wychowanie

1.000,00

1.000,00

Razem

22.000,00

22.000,00

Z organizacjami pozarządowymi, którym przyznano dotację zostały podpisane umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego.

 

Dofinansowane przez Gminę Głowno działania organizacji pozarządowych:

 1. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „SOKOLIK”

Tytuł zadania publicznego: Popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży z gminy Głowno – wysokość przyznanego dofinansowania 1.000,00 zł

Głównym celem zadania była popularyzacja i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Głowno, w szczególności popularyzacja dyscypliny tenisa stołowego. W działaniach klubu brała udział grupa dzieci i młodzieży w liczbie 21 osób. Za uzyskane dofinansowanie klub zakupił rakietki do tenisa, piłeczki tenisowe, uchwyty z siatką do stołów. Celem głównym była organizacja Turnieju Tenisa Stołowego w Zespole Szkół w Popowie Głowińskim.

 1. Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Popów

Tytuł zadania publicznego: Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Głowno - wysokość przyznanej dotacji 16.000,00 zł

Klub realizował zadanie przez okres 9 miesięcy. Dzięki dofinansowaniu brał udział w 29 meczach. Klub zajął 3 miejsce w łódzkich rozgrywkach klasy B. W okresie letnim klub zorganizował Turniej o Puchar Wójta Gminy Głowno. Dzięki wsparciu nastąpiła promocja Gminy Głowno oraz sportowego stylu życia. Jako kibice w meczach uczestniczyli również mieszkańcy Gminy Głowno (od 100 do 200 osób).

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Głowno „Szansa”
 1. Tytuł zadania publicznego: Organizacja działań na rzecz integracji środowiska – wysokość przyznanej dotacji 1.000,00 zł

W ramach zadania stowarzyszenie zorganizowało wyjazd do Uniejowa dla mieszkańców Gminy Głowno.  Wyjazd odbył się w dniu 10 czerwca 2017 roku.

 1. Tytuł zadania publicznego: organizacja imprez edukacyjno-rekreacyjnych na terenie gminy -wysokość przyznanej dotacji 1.000,00 zł

W ramach zadania Stowarzyszenie zorganizowało w dniu 2 grudnia 2017 r. warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Głowno. Organizacją warsztatów zajęli się członkowie Stowarzyszenia przy pomocy KGW Władysławów Popowski. W warsztatach wzięło udział 41 osób.

 

 1. Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie”
 1. Tytuł zadania publicznego: Upowszechnianie kultury, ochrona dóbr kultury, kultywowanie tradycji narodowych i lokalnych - wysokość przyznanej dotacji 1.000,00 zł

W ramach zadania stowarzyszenie zorganizowało dla swoich podopiecznych audycje muzyczne, wyjazdy do kina i warsztaty muzyczne. Wyjazdy organizowane były w miesiącach od września do listopada 2017 roku

 1. Tytuł zadania publicznego: Udzielenie pomocy żywnościowej i rzeczowej osobom potrzebującym - wysokość przyznanej dotacji 1.000,00 zł

Zadanie miało na celu pomoc uczniom pozostającym w trudnej sytuacji finansowej. Zapewnienie zjedzenia śniadania, aby uczniowie mogli się spokojnie zająć nauką.  W ramach zadania stowarzyszenie zapewniło również paczki żywnościowe na dni wolne od nauki. Przygotowywanie śniadań odbywało się w miesiącach kwiecień-czerwiec oraz wrzesień-listopad. W grudniu stowarzyszenie przygotowało paczki świąteczne.

 1. Tytuł zadania publicznego: Poznajemy nasz kraj, jego historię, kulturę i przyrodę – wysokość przyznanej dotacji 1.000,00 zł

W ramach zadania Stowarzyszenie zorganizowało trzydniowy wyjazd dla swoich podopiecznych z Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie (projekt objął 7 uczniów z terenu Gminy Głowno). Pierwszego dnia wyjazdu uczniowie odwiedzili Klasztor na Jasnej Górze, zwiedzali ruiny warowni na „Szlaku Orlich Gniazd” zamek w Ogrodzieńcu. Drugiego dnia uczniowie odwiedzili Ojcowski Park Narodowy w którym odbyli spacer Doliną Prądnika, zwiedzili Zamek w Pieskowej Skale, Grotę Łokietka i Zamek w Ojcowie. Trzeciego dnia uczniowie odwiedzili Karków, gdzie zwiedzili Wzgórza Wawelskie oraz Rynek w Krakowie.

Wszystkie organizacje zrealizowały zadania publiczne i rozliczyły się z otrzymanej dotacji.

drukuj (Sprawozdanie roczne za rok 2017 z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Antczak
  data wytworzenia: 2018-05-21
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2018-05-21 09:46
 • zmodyfikował: Piotr Antczak
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-21 10:25

Rejestr zmian

 • zmieniono 2018-05-21 09:48 przez Piotr Antczak
 • zmieniono 2018-05-21 09:49 przez Piotr Antczak
 • zmieniono 2018-05-21 10:25 przez Piotr Antczak

Metryka

 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2018-05-21 10:21

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 56291
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-21 08:20:01