Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy Głowno

Głowno, dnia 28.06.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy Głowno

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), art. 29, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz uchwał Rady Gminy Głowno Nr XXI/95/16, Nr XXI/96/16, Nr XXI/97/16, Nr XXI/99/16, Nr XXI/103/16, Nr XXI/107/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. oraz uchwały Nr XXIII/114/16 z dnia 29 września 2016 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów

 1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Popów Głowieński,
 2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Zbrożkowa i części wsi Konarzew (obręb Wola Zbrożkowa),
 3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Mąkolska,
 4. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Popówek Włościański,
 5. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rudniczek,
 6. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kadzielin,
 7. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Albinów,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 06 lipca 2018 r. do 27 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 lipca 2018 r. w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie, Bronisławów 10, 95-015 Głowno, o godz. 9:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Głowno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2018 r.

Jednocześnie zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy
ma prawo składania uwag do wyżej wymienionych projektów planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Głowno, w godzinach pracy urzędu. 

Uwagi należy wnosić do Wójta Gminy Głowno w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@gmina-glowno.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2018 r.

Uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Głowno.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

drukuj (Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy Głowno)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Antczak
  data wytworzenia: 2018-06-28
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2018-06-28 06:00

projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Popów Głowieński

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Antczak
  data wytworzenia: 2018-07-06
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2018-07-06 06:00
 • zmodyfikował: Piotr Antczak
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-05 13:43

projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Zbrożkowa i części wsi Konarzew (obręb Wola Zbrożkowa)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Antczak
  data wytworzenia: 2018-07-06
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2018-07-06 06:00
 • zmodyfikował: Piotr Antczak
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-05 13:44

projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Mąkolska

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Antczak
  data wytworzenia: 2018-07-06
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2018-07-06 06:00
 • zmodyfikował: Piotr Antczak
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-05 13:44

projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rudniczek

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Antczak
  data wytworzenia: 2018-07-06
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2018-07-06 06:00
 • zmodyfikował: Piotr Antczak
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-05 13:45

projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kadzielin

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Antczak
  data wytworzenia: 2018-07-06
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2018-07-06 06:00
 • zmodyfikował: Piotr Antczak
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-05 13:45

projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Albinów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Antczak
  data wytworzenia: 2018-07-06
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2018-07-06 06:00
 • zmodyfikował: Piotr Antczak
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-05 13:45

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20339
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-12-27 09:27

Urząd Gminy Głowno

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

[NIP / REGON]
7331304861

[numer konta]
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. (42) 719-12-91

tel. (42) 719-13-54

fax (42) 719-20-08

email sekretariat@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Kasa Urzędu czynna jest w godz.
7:30 - 13:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1691877
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-27 13:52

Stopka strony