Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

  • MENU PODMIOTOWE

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
:

Wybrany rok: 2019

Odnaleziono pozycji: 15

przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2019-07-23 godz. 11:35 do środa 2019-08-07 godz. 11:00
data zakończenia: środa 2019-08-21 godz. 12:25
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których...
ostatnia aktualizacja: 2019-09-10 15:05
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2019-08-05 godz. 13:30 do poniedziałek 2019-08-19 godz. 12:00
data zakończenia: wtorek 2019-08-20 godz. 08:00
ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.) w sprawie wyłonienia wykonawcy na następujące zadanie: „Modernizacja odwodnienia drogi gminnej we wsi Karasica (rowy odwadniające)”. I. Zamawiający: Gmina Głowno,...
ostatnia aktualizacja: 2019-08-20 08:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od wtorek 2019-07-23 godz. 12:30 do środa 2019-08-07 godz. 12:00
data zakończenia: poniedziałek 2019-08-19 godz. 08:45
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,...
ostatnia aktualizacja: 2019-08-19 08:45
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2019-07-18 godz. 08:45 do czwartek 2019-08-01 godz. 12:00
data zakończenia: piątek 2019-08-02 godz. 10:55
ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.) w sprawie wyłonienia wykonawcy na następujące zadanie: „Docieplenie stropu w nowej części szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mąkolicach”. I. Zamawiający:...
ostatnia aktualizacja: 2019-08-02 10:55
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od czwartek 2019-07-04 godz. 14:45 do piątek 2019-07-19 godz. 10:00
data zakończenia: poniedziałek 2019-07-22 godz. 14:55
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,...
ostatnia aktualizacja: 2019-07-22 14:55
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od środa 2019-07-03 godz. 14:35 do środa 2019-07-17 godz. 12:00
data zakończenia: czwartek 2019-07-18 godz. 08:15
ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.) w sprawie wyłonienia wykonawcy na następujące zadanie: „Docieplenie stropu w nowej części szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mąkolicach”. I. Zamawiający:...
ostatnia aktualizacja: 2019-07-18 08:15
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2019-06-05 godz. 13:55 do środa 2019-06-19 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2019-06-27 godz. 12:10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których...
ostatnia aktualizacja: 2019-07-16 13:20
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od poniedziałek 2019-06-17 godz. 09:15 do wtorek 2019-07-02 godz. 10:00
data zakończenia: czwartek 2019-07-04 godz. 11:00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,...
ostatnia aktualizacja: 2019-07-04 11:00
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od środa 2019-06-19 godz. 14:40 do środa 2019-07-03 godz. 12:00
data zakończenia: środa 2019-07-03 godz. 14:00
ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.) w sprawie wyłonienia wykonawcy na następujące zadanie: „Docieplenie stropu w nowej części szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mąkolicach”. I. Zamawiający:...
ostatnia aktualizacja: 2019-07-03 14:00
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2019-06-11 godz. 09:25 do wtorek 2019-06-25 godz. 12:00
data zakończenia: środa 2019-06-26 godz. 14:25
ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.) w sprawie wyłonienia wykonawcy na następujące zadanie: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego LED na trzech odcinkach dróg: w...
ostatnia aktualizacja: 2019-06-26 14:25
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2019-06-05 godz. 12:40 do środa 2019-06-19 godz. 12:00
data zakończenia: środa 2019-06-19 godz. 14:55
ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.) w sprawie wyłonienia wykonawcy na następujące zadanie: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Boczkach Domaradzkich”...
ostatnia aktualizacja: 2019-06-19 14:55
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2019-05-08 godz. 08:50 do środa 2019-05-22 godz. 12:00
data zakończenia: piątek 2019-05-24 godz. 08:20
ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.) w sprawie wyłonienia wykonawcy na następujące zadanie: „Koszenie poboczy dróg gminnych w  2019 r.”. I. Zamawiający: Gmina Głowno, ul. Jana Kilińskiego 2, 95-015...
ostatnia aktualizacja: 2019-05-24 08:20
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2019-03-18 godz. 13:55 do wtorek 2019-04-02 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2019-04-16 godz. 14:50
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,...
ostatnia aktualizacja: 2019-04-26 09:20
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2019-03-22 godz. 13:45 do piątek 2019-04-05 godz. 12:00
data zakończenia: poniedziałek 2019-04-08 godz. 13:05
ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.) w sprawie wyłonienia wykonawcy na następujące zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących dróg gminnych położonych na terenie Gminy Głowno”. I...
ostatnia aktualizacja: 2019-04-08 13:05
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2019-03-18 godz. 14:10 do wtorek 2019-04-02 godz. 12:00
data zakończenia: czwartek 2019-04-04 godz. 14:55
ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.) w sprawie wyłonienia wykonawcy na następujące zadanie: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją realizowaną przez Gminę Głowno pn.: „Remont polegający...
ostatnia aktualizacja: 2019-04-04 14:55

Urząd Gminy Głowno

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

[NIP / REGON]
7331304861

[numer konta]
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. (42) 719-12-91

tel. (42) 719-13-54

fax (42) 719-20-08

email sekretariat@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Kasa Urzędu czynna jest w godz.
7:30 - 13:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1448901
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-10 10:21

Stopka strony