Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • MENU PODMIOTOWE

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
:
594998-N-2019 z dnia 2019-09-09 r. / GWI.271.1.8.2019 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania (wskazane zdarzenie)
„Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzki
data opublikowania zdarzenia: 2019-09-13 09:20
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: 594998-N-2019 z dnia 2019-09-09 r. / GWI.271.1.8.2019
Szczegółowa informacja:

WYJAŚNIENIE NR 1

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję, że w dniu 12.09.2019 r. do zamawiającego wpłynął wniosek dotyczący wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postepowaniu pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Pytanie nr 1:

W  związku  z przygotowywaniem oferty zwracamy się z prośbą do zamawiającego o sprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia następujących pozycji:

1.  w zakresie części III:

a.  poz. 3. – tacki, deski do krojenia w ilości 18 zestawów – ile tacek, desek ma być w jednym zestawie?

b.  poz.  13.  –  Drewniane  uchwyty  do  probówek  w  ilości  18  zestawów  –  ile uchwytów ma być w jednym zestawie?

2.  w zakresie części V:

a.  poz.  1.  –  Mapa  ścienna  Europy:  ogólnogeograficzna,  polityczna  w  ilości 1 zestawu  –  czy  zamawiający  ma  na  myśli  zestaw  składający  się  z  dwóch osobnych map ogólnogeograficznej i fizycznej czy jednej mapy dwustronnej?

b.  poz.  11.  –  Mapa  ścienna  Ameryki:  ogólnogeograficzna,  polityczna  –  którą z Ameryk  ma  zamawiający  na  myśli:  Amerykę  Północną  czy  Amerykę Południową?

c.  poz. 16. – Mapy topograficzne najbliżej okolicy w ilości 1 zestawu – ile map ma się znajdować w jednym zestawie?

d.  poz. 20. – Mapy ścienne świata: polityczna w ilości 1 zestawu – ile map ma się znajdować w jednym zestawie?

e.  poz.  30.  –  Mapy  turystyczne  różnych  regionów  Polski  i  Europy  w  ilości 1 zestawu – ile map ma się znajdować w jednym zestawie?

f.  poz.  31.  –  Dane  statystyczne  w  formie  publikacji  w  ilości  1  zestawu  –  ile publikacji ma się znajdować w jednym zestawie?

3.  W zakresie części VI:

a.  poz.  33.  –  zestaw  soczewek  składający  się  z  min.  7  soczewek  –  czy zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia takiego zestawu składającego się  z  6  soczewek,  gdyż  zestaw  zawierający  7  soczewek  nie  występuję  na rynku?

Odpowiedź:

Zamawiający przedstawia poniższe informacje w zakresie zadanych pytań:

1.  w zakresie części III:

a.  poz. 3. – zestaw powinien zawierać minimum 1 szt. tacki i 1 szt. deski.

b.  poz.  13.  –  zestaw powinien zawierać minimum 2 szt. uchwytów.

2.  w zakresie części V:

a.  poz.  1.  –  Zamawiający nie stawia określonych wymogów w tym zakresie.

b.  poz.  11.  –  Zamawiający nie stawia określonych wymogów w tym zakresie.

c.  poz. 16. – zestaw powinien zawierać minimum 1 mapę, zamawiający nie stawia określonych wymogów w tym zakresie.

d.  poz. 20. – zestaw powinien zawierać minimum 1 mapę, zamawiający nie stawia określonych wymogów w tym zakresie.

e.  poz.  30.  –  zestaw powinien zawierać minimum 1 mapę, zamawiający nie stawia określonych wymogów w tym zakresie

f.  poz.  31.  –  zestaw powinien zawierać minimum 1 mapę, zamawiający nie stawia określonych wymogów w tym zakresie.

3.  W zakresie części VI:

a.  poz.  33.  –  w przypadku braku możliwości dostarczenia zestawu składającego się z 7 soczewek Zamawiający dopuści zestaw składający się z 6 soczewek.

Powyższych wyjaśnień udzielono na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Z up. Wójta

/-/ Jolanta Szkup

Sekretarz Gminy Głowno

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2019-09-13
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2019-09-13 09:21
Załączniki:
 • Zapytanie nr 1 do SIWZ + Odpowiedź793.34kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2019-09-13
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2019-09-13 09:21
[drukuj]

Urząd Gminy Głowno

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

[NIP / REGON]
7331304861

[numer konta]
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. (42) 719-12-91

tel. (42) 719-13-54

fax (42) 719-20-08

email sekretariat@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Kasa Urzędu czynna jest w godz.
7:30 - 13:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1690381
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-23 15:15

Stopka strony