Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

  • MENU PODMIOTOWE

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
:
2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020 - przetarg nieograniczony
Aktualny okres składania ofert: od poniedziałek 2020-09-14 godz. 11:25 do czwartek 2020-10-15 godz. 10:00 piątek 2020-10-23 godz. 10:00 piątek 2020-11-06 godz. 10:00 piątek 2020-11-20 godz. 10:00 wtorek 2020-12-01 godz. 10:00 poniedziałek 2020-12-14 godz. 10:00
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania (wskazane zdarzenie)
„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”
data opublikowania zdarzenia: 2020-10-08 12:25
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020
Szczegółowa informacja:

-do wszystkich Wykonawców-

 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”.

 

  1. W związku z licznymi zapytaniami Wykonawców i koniecznością udzielenia odpowiedzi działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) oraz w związku z upływającym w dniu 15.10.2020 r. o godz. 10:00 terminem składania ofert, Zamawiający: Gmina Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, dokonuje zmiany SIWZ w taki sposób, że przedłuża termin składania ofert do dnia 23.10.2020 r., tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SIWZ, a mianowicie: 

 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SIWZ przed zmianą jest:

        

         Termin składania ofert upływa w dniu 15.10.2020 r. o godz. 10:00.

 

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SIWZ po zmianie jest:

 

Termin składania ofert upływa w dniu 23.10.2020 r. o godz. 10:00.

 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SIWZ przed zmianą jest:

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2020 r. o godz. 10:30 w placówce:

Ośrodek Upowszechniania Kultury w Bronisławowie

Bronisławów 10, 95-015 Głowno

Sala obrad

 

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SIWZ po zmianie jest:

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2020 r. o godz. 10:30 w placówce:

Ośrodek Upowszechniania Kultury w Bronisławowie

Bronisławów 10, 95-015 Głowno

Sala obrad

 

  1. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2020/S 178-429430 oraz zmiany postępowania o identyfikatorze: 9ede7c0e-8bfc-41c4-91a4-fd169ffdc72d opublikowanego na https://miniportal.uzp.gov.pl

 

Sprostowanie zmian zostało przekazane w dniu 08.10.2020 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Termin składania i otwarcia ofert został również zmieniony na miniPortalu.

 

  1. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian, a pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami zostaną zamieszczone na stronie internetowej niezwłocznie po ich przygotowaniu.

Zastępca Wójta Gminy Głowno
/-/ Maciej Olejniczak

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
    data wytworzenia informacji: 2020-10-08
  • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
    data dodania: 2020-10-08 12:22
Załączniki:
[drukuj]

Urząd Gminy Głowno

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

[NIP / REGON]
7331304861

[numer konta]
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. (42) 719-12-91

tel. (42) 719-13-54

fax (42) 719-20-08

email sekretariat@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Kasa Urzędu czynna jest w godz.
7:30 - 13:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1716817
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-11-23 14:45

Stopka strony