Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

 • MENU PODMIOTOWE

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
:
2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020 - przetarg nieograniczony
Aktualny okres składania ofert: od poniedziałek 2020-09-14 godz. 11:25 do czwartek 2020-10-15 godz. 10:00 piątek 2020-10-23 godz. 10:00 piątek 2020-11-06 godz. 10:00 piątek 2020-11-20 godz. 10:00 wtorek 2020-12-01 godz. 10:00 poniedziałek 2020-12-14 godz. 10:00
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania (wskazane zdarzenie)
„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”
data opublikowania zdarzenia: 2020-10-13 15:05
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: piątek 2020-10-23 godz. 10:00
Oznaczenie: 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020
Szczegółowa informacja:

Polska-Głowno: Słoneczne moduły fotoelektryczne
2020/S 199-482386

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 178-429430)


Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Głowno
Adres pocztowy: ul. Kilińskiego 2
Miejscowość: Głowno
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 95-015
Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Maciej Olejniczak – Zastępca Wójta Gminy Głowno

E-mail: sekretariat@gmina-glowno.pl

Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.bip.gmina-glowno.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w gminie Głowno

Numer referencyjny: GWI.271.1.5.2020

II.1.2) Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych
oraz kotłów na biomasę na terenie gminy Głowno, która jest realizowana w ramach zadania „Montaż instalacji
odnawialnych źródeł energii w gminie Głowno”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/10/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 178-429430

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału

Zamiast:
Data: 15/10/2020
Czas lokalny: 10:00

Powinno być:
Data: 23/10/2020
Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
Data: 15/10/2020
Czas lokalny: 10:30

Powinno być:
Data: 23/10/2020
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2020-10-13
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2020-10-13 15:08
Załączniki:
 • 2020-OJS199-482386-pl64.47kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2020-10-13
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2020-10-13 15:09
[drukuj]

Urząd Gminy Głowno

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

[NIP / REGON]
7331304861

[numer konta]
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. (42) 719-12-91

tel. (42) 719-13-54

fax (42) 719-20-08

email sekretariat@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Kasa Urzędu czynna jest w godz.
7:30 - 13:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1716816
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-11-23 14:45

Stopka strony