Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Mięsośnia w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa.

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Głowno

z dnia 12 września 2018 r.

 

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Mięsośnia w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających  na funkcję sołtysa.

 

 

Podaję do wiadomości mieszkańców sołectwa Mięsośnia, że w związku ze śmiercią sołtysa wsi Mięsośnia, Zarządzeniem Nr 71/2018  Wójta  Gminy  Głowno  z  dnia 12 września 2018 r. zostaje zwołane na dzień 20 września 2018 r. /czwartek/ na godzinę 12:00 zebranie wiejskie w celu  wyboru sołtysa. Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Mięsośni.

 

      Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania wiejskiego i przyjęcie proponowanego porządku.
 3. Dokonanie  wyboru  sołtysa:
 • Odczytanie zebranym określonych w rozdziale IV Statutu Sołectwa trybu odwołania i wyboru sołtysa.
 • Wybór w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w składzie co najmniej 3 osób spośród uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego.
 • Przeprowadzenie wyborów sołtysa   i ogłoszenie wyników głosowania.
  • Przyjęcie przez Komisje Skrutacyjną zgłoszeń kandydatów na sołtysa
  •  (w skład  komisji nie mogą wchodzić kandydaci na sołtysa)
  • Przeprowadzenie głosowania tajnego (przygotowanie i wydanie głosującym kart do głosowania, czuwanie nad poprawnością i tajnością głosowania).
  • Ustalenie wyników głosowania.
  • Sporządzenie protokołu o wynikach wyboru sołtysa.
  • Ogłoszenie wyników wyborów.

    4.Wolne wnioski i zapytania.

 

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

drukuj (Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Mięsośnia w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Antczak
  data wytworzenia: 2018-09-12
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2018-09-12 10:12

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 243554
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-06-13 14:33:34