Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Sesja Rady Gminy Głowno

                                    Głowno, dnia 19 kwietnia 2019 r.

 

                                                                                                      Pan/i

                                                                                                       radny/a Rady Gminy Głowno

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 506) zwołuję X sesję Rady Gminy Głowno w dniu  26 kwietnia 2019 r. (piątek), która odbędzie się w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie.

Obrady rozpoczną się o godz. 1530.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja przewodniczących o pracach komisji stałych w okresie od ostatniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Głowno.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad  przyznawania diety dla sołtysów Gminy Głowno.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie sesji.

 

 

 

                                                                         Przewodniczący Rady Gminy Głowno

 

                                                                                        Jarosław Chałubiec

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Chałubiec - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-04-19
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2019-04-23 15:08

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 200568
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-12-01 13:51:11