Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Portal Mapowy
  • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
  • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Informacja przewodniczącego Rady Gminy Głowno dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Głowno raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY GŁOWNO DOT. PRZEDSTAWIENIA PRZEZ WÓJTA GMINY GŁOWNO RAPORTU O STANIE GMINY I ZGŁASZANIA SIĘ MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM.

Na sesji Rady Gminy Głowno , która odbędzie się w dniu 31 maja 2019 roku na sali konferencyjnej Ośrodka Upowszechniania Kultury w Bronisławowie Wójt Gminy Głowno przedstawi raport o stanie gminy, który obejmować będzie stan gminy i podsumowanie jego działalności w roku 2018, w szczególności realizacja polityk, programów, strategii, uchwał rady.

Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy na sesji w miesiącu czerwcu 2019 roku , na której będzie podejmowana uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania wójtowi. Raport rozpatrywany będzie na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym w maju raportem o stanie gminy przeprowadzona będzie debata, w której , oprócz radnych , będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Głowno. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy , rada gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Mieszkaniec , który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Głowno pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej : imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień , na który zwołana została sesja , podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy- a wiec do dnia 30 maja 2019 roku . Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady gminy zgłoszenia.

Zgłoszenia mieszkańców Gminy Głowno do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy , przyjmowane będą do dnia 30 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2 , w dniach : od poniedziałku do piątku , w godzinach od 7:30 do 15:30, w pokoju Nr 14 — Biuro Rady Gminy.

Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny będzie od dnia 16 maja 2019 roku, w Urzędzie Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2, w pokoju nr 14- Biuro Rady Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Głowno.

 

Przewodniczący Rady Gminy Głowno
/-/ Jarosław Chałubiec

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Chałubiec - Przewodniczący Rady Gminy
    data wytworzenia: 2019-05-16
  • opublikował: Piotr Antczak
    data publikacji: 2019-05-16 13:56

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 229305
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-17 11:18:54