Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Sesja Rady Gminy Głowno

A9g2HhgaQEAUAAAAABJRU5ErkJggg==

 

Znak: OR.0002.16.2019                                             Głowno, dnia 23 grudnia 2019 r.

 

                                                                                                      Pan/i

                                                                                                       radny/a Rady Gminy Głowno

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zmianami) zwołuję XX sesję Rady Gminy Głowno w dniu   30 grudnia 2019 r. (poniedziałek), która odbędzie się w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie. Obrady rozpoczną się o godz. 830.

 

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja przewodniczących o pracach komisji stałych w okresie od ostatniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2019-2026.
 8. Przyjęcie budżetu Gminy Głowno na 2020 rok (podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2020-2026.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność gminnej jednostki organizacyjnej (GOPS);
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymanie i ochrona dróg gminnych i dróg będących w zarządzie gminy na terenie Gminy Głowno.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głowno na 2020 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019-2024.
 15. Przyjęcie planów pracy komisji stałych i Rady Gminy Głowno na 2020.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
 17. Podsumowanie działalności Rady Gminy Głowno w 2019 roku.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie sesji.

 

 

                                                                         Przewodniczący Rady Gminy Głowno

 

                                                                                        Jarosław Chałubiec

 

      Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów Rady Gminy, zgodnie z art. 25 cytowanej wyżej ustawy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Chałubiec - Przewodniczący Rady Gminy Głowno
  data wytworzenia: 2019-10-23
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2019-10-24 14:49
 • zmodyfikował: Piotr Antczak
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-23 14:25

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23730
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-02 08:17

Urząd Gminy Głowno

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

[NIP / REGON]
7331304861

[numer konta]
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. (42) 719-12-91

tel. (42) 719-13-54

fax (42) 719-20-08

email sekretariat@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Kasa Urzędu czynna jest w godz.
7:30 - 13:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1524549
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-15 07:45

Stopka strony