Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Portal Mapowy
  • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
  • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Ogłoszenie o zwołaniu zebrania mieszkańców sołectwa Piaski Rudnickie

B8i6AjxQWdz2AAAAABJRU5ErkJggg==

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Głowno

z dnia 13 stycznia 2020 r.

 

o zwołaniu zebrania mieszkańców sołectwa Piaski Rudnickie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających  na funkcję sołtysa.

 

Podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa Piaski Rudnickie, że w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji sołtysa sołectwa Piaski Rudnickie, Zarządzeniem Nr 1/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. Wójt Gminy Głowno postanawia zwołać na dzień 27 stycznia 2020 r. /poniedziałek/ na godzinę 17:00  zebranie mieszkańców w celu wyboru sołtysa.

Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej sołectwa Piaski Rudnickie.

 

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Przyjęcie proponowanego porządku.

3. Dokonanie  wyboru  sołtysa:

1) Odczytanie zebranym określonych w rozdziale 5 Statutu Sołectwa trybu  wyboru sołtysa;

2) Wybór w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w składzie co najmniej 3 osób spośród uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego;

3) Przeprowadzenie wyborów sołtysa i ogłoszenie wyników głosowania.

a) Przyjęcie przez Komisje Skrutacyjną zgłoszeń kandydatów na sołtysa (w skład komisji nie mogą wchodzić kandydaci na sołtysa);

b) Przeprowadzenie głosowania tajnego (przygotowanie i wydanie głosującym kart do głosowania, czuwanie nad poprawnością i tajnością głosowania);

c) Ustalenie wyników głosowania;

d) Sporządzenie protokołu o wynikach wyboru sołtysa.

e) Ogłoszenie wyników wyborów.

4. Wolne wnioski i zapytania.

 

Zastępca Wójta
/-/ Maciej Olejniczak

drukuj (Ogłoszenie o zwołaniu zebrania mieszkańców sołectwa Piaski Rudnickie)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak - Zastępca Wójta Gminy Głowno
    data wytworzenia: 2020-01-13
  • opublikował: Piotr Antczak
    data publikacji: 2020-01-13 13:22

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 253219
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-07-02 15:32:08