Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Portal Mapowy
  • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
  • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Ogłoszenie o zwołaniu zebrania mieszkańców sołectwa Ziewanice w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa

B8i6AjxQWdz2AAAAABJRU5ErkJggg==

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Głowno

z dnia 8 marca 2021 r.

 

o zwołaniu zebrania mieszkańców sołectwa Ziewanice w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających  na funkcję sołtysa.

 

Podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa Ziewanice, że w związku ze zrzeczeniem się pełnienia funkcji przez sołtysa Ziewanice, Zarządzeniem Nr 19/2021 z dnia 8 marca 2021 r. Wójt Gminy Głowno postanawia zwołać na dzień 25 marca 2021 r. /czwartek/ na godzinę 17:30  zebranie mieszkańców w celu wyboru sołtysa.

Zebranie odbędzie się w sala OSP Ziewanice – Ziewanice 12.

Porządek obrad zebrania mieszkańców sołectwa Ziewanice w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa:

1. Otwarcie zebrania.

2. Przyjęcie proponowanego porządku.

3. Dokonanie  wyboru  sołtysa:

1) Odczytanie zebranym postanowień określonych w rozdziale 5 Statutu Sołectwa dotyczących trybu  wyboru sołtysa;

2) Wybór w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w składzie co najmniej 3 osób spośród uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego;

3) Przeprowadzenie wyborów uzupełniających sołtysa i ogłoszenie wyników głosowania.

a) Przyjęcie przez Komisje Skrutacyjną zgłoszeń kandydatów na sołtysa (w skład komisji nie mogą wchodzić kandydaci na sołtysa);

b) Przeprowadzenie głosowania tajnego i bezpośredniego (przygotowanie i wydanie głosującym kart do głosowania, czuwanie nad poprawnością i tajnością głosowania);

c) Ustalenie wyników głosowania;

d) Sporządzenie protokołu o wynikach wyboru sołtysa.

e) Ogłoszenie wyników wyborów.

4. Wolne wnioski i zapytania.

 

Zastępca Wójta

/-/ Maciej Olejniczak

drukuj (Ogłoszenie o zwołaniu zebrania mieszkańców sołectwa Ziewanice w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa)

Metryka

  • opublikował: Piotr Antczak
    data publikacji: 2021-03-08 14:45

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 200574
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-12-01 13:51:11