Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Wójt Gminy Głowno ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż używanych stalowych zbiorników ciśnieniowych, stanowiących własność Gminy Głowno

Przedmiotem sprzedaży jest:

 1. Zbiornik Nr 3. Pionowy zbiornik ciśnieniowy, produkcji Prodwodrol Sulechów Sp. z o.o., wykonany ze stali. Średnica zbiornika wynosi 1400 mm, pojemność ok. 3000l, waga do 800 kg. Zbiornik przeznaczony jest do pracy w instalacjach wody zimnej przy ciśnieniu podstawowym 6 bar.
 2. Zbiornik Nr 4. Pionowy zbiornik ciśnieniowy, produkcji Prodwodrol Sulechów Sp. z o.o., wykonany ze stali. Średnica zbiornika wynosi 1400 mm, pojemność ok. 3000l, waga do 800 kg. Zbiornik przeznaczony jest do pracy w instalacjach wody zimnej przy ciśnieniu podstawowym 6 bar.
 3. Zbiornik Nr 5. Pionowy zbiornik ciśnieniowy, produkcji Prodwodrol Sulechów Sp. z o.o., wykonany ze stali. Średnica zbiornika wynosi 1400 mm, pojemność ok. 3000l, waga do 800 kg. Zbiornik przeznaczony jest do pracy w instalacjach wody zimnej przy ciśnieniu podstawowym 6 bar.

Stan techniczny ww. sprzętu jest aktualny na dzień publikacji ogłoszenia. Są to używane stalowe zbiorniki na wodę wymontowane z modernizowanej Stacji Uzdatniania Wody w Boczkach Domaradzkich. Urząd Gminy w Głownie nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia wynikłe z dotychczasowej eksploatacji.

Cenę wywoławczą ustalono na kwotę:

 1. Zbiornik Nr 1. Stały zbiornik ciśnieniowy – 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych);
 2. Zbiornik Nr 2. Stały zbiornik ciśnieniowy – 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych);
 3. Zbiornik Nr 3. Stały zbiornik ciśnieniowy – 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).

Oferent składający ofertę winien złożyć ofertę z wyższą niż cena wywoławcza. Oferty złożone w wysokości ceny wywoławczej lub niższej, będą odrzucone.

Oferta wraz z wymaganymi załącznikami powinna być złożona wyłącznie w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze lub nieścieralnym atramentem bądź długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis:

,,Przetarg na sprzedaż zbiorników”

Ofertę złożyć można:

 • osobiście w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 8)
 • drogą pocztową/kurierem (za datę wpływu uważa się dzień zarejestrowania w jednostce zamawiającego)
 • faxem: (42) 719-20-08 (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed podpisaniem umowy)
 • e-mailem: sekretariat@gmina-glowno.pl (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed podpisaniem umowy).

Oferty  należy składać w dni robocze w godzinach pracy urzędu do dnia 15.09.2022 r. w sekretariacie urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno.

Oferty złożone po w/w dacie nie będą rozpatrywane.

Oferta pisemna złożona w toku postępowania powinna zawierać wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1.

Szczegółowe informacje na temat przetargu znajdują się w załącznikach do Zarządzenia Nr 74/2022 Wójta Gminy Głowno z dnia 6 września 2022 r. dostępnego w siedzibie Urzędu Gminy Głowno, a także na stronie internetowej Gminy Głowno (http://www.gmina-glowno.pl) i BIP (http://bip.gmina-glowno.pl). Wójt Gminy Głowno zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia z uzasadnionej przyczyny. W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień, informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2 w Głownie, pokój nr 3 lub telefonicznie (42) 719-12-91 wew. 113, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 oraz e-mail sekretariat@gmina-glowno.pl.

drukuj (Wójt Gminy Głowno ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż używanych stalowych zbiorników ciśnieniowych, stanowiących własność Gminy Głowno)

Metryka

 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2022-09-08 08:02

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 187788
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-26 08:00:59