Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Zawiadomienie o LX sesji Rady Gminy Głowno

Znak: OR.0002.04.2023                                                                    Głowno, dnia 22 marca 2023 r.

                                                                       

 

Pan/i                          Radny/a Rady Gminy Głowno

 

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LX sesję Rady Gminy Głowno w dniu  28 marca 2023 r. (wtorek), która odbędzie się w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie. Obrady rozpoczną się o godz. 7.45.   

 

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji LVIII, która odbyła się 10.02.2023 r.; z sesji LIX, która odbyła się 23.02.2023 r.
 4. Informacja przewodniczących o pracach komisji stałych w okresie od ostatniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy Głowno z działalności między sesjami.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji za 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Głowno.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głowno na rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LVI/319/22 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2023 rok.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie sesji.

                                                                                             

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Głowno

  

                                                                                                                 Jarosław Chałubiec

 

 

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów Rady Gminy, zgodnie z art. 25 cytowanej wyżej ustawy.

Metryka

 • opublikował: Guzek Andrzej - komendant gminny ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa, zarządzania i OC.
  data publikacji: 2023-03-23 14:50

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 253187
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-07-02 15:32:08