Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Zawiadomienie o LXIII sesji Rady Gminy Głowno

Znak: OR.0002.07.2023                                                                 Głowno, dnia 21  czerwca 2023 r.

                                                                        

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) zwołuję LXIII sesję Rady Gminy Głowno w dniu  28 czerwca 2023 r. (środa), która odbędzie się w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie. Obrady rozpoczną się o godz. 8.30.   

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji LXII, która odbyła się 30.05.2023 r.
 4. Informacja przewodniczących o pracach komisji stałych w okresie od ostatniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy Głowno z działalności między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LVI/319/22 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników.
 9. Debata nad Raportem o stanie Gminy Głowno za 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Głowno wotum zaufania.
 11. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głowno za 2022 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Głowno z tego tytułu:
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Głowno za 2022 rok.
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Głowno absolutorium za 2022 rok.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie sesji.                                                                                       

Przewodniczący Rady Gminy Głowno
Jarosław Chałubiec

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Chałubiec - Przewodniczący Rady Gminy Głowno
  data wytworzenia: 2023-06-21
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2023-06-21 15:14
 • zmodyfikował: Piotr Antczak
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-21 15:16

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 200495
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-12-01 13:51:11