Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Oświadczenie Wójta Gminy Głowno

Ustosunkowując się do informacji nieformalnego ,, Klubu Radnych Gminy Głowno” , która pojawiła się w dniu 29.09.2016 roku na facebooku dotyczącej przebiegu sesji Rady Gminy Głowno w dniu 29 września 2016 roku chcę wskazać na fakty podważające prawdziwość tych informacji.

Na sesji podejmowanych było kilka uchwał w tym uchwała dotycząca zmian w budżecie obejmująca zmiany związane z dofinansowaniem: ekopracowni dla dwóch Zespołów szkół, dofinansowaniem projektów sołeckich, dofinansowaniem zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych.

W informacji w/w radnych pojawiła się sugestia, że środki na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych, Wójt „zabrał” z działu woda , które miały być zainwestowane na wodociągi i w związku z tym Wójt nie dotrzymał słowa.

Powyższe stwierdzenie radnych wskazuje na całkowite niezrozumienie zapisów omawianej uchwały budżetowej oraz zasad rządzących budżetem gminy w ciągu roku budżetowego.

Otóż odnosząc się do kwoty 60.000 zł oraz 5.000 zł , o których mowa wyjaśniam, że w lutym br. 60.000 zł zostało przesunięte z wydatków bieżących w dziale woda na zadanie inwestycyjne budowa drogi powiatowej. Kwota ta była tylko zabezpieczeniem w planie finansowym a faktycznie środki te nie były nigdy przekazane na konto Powiatu Zgierskiego. Zatem skoro inwestycja nie doszła do skutku Powiat nic nie „zwracał” Gminie. A więc nie prawdą jest ,że Powiat Zgierski zwrócił te kwotę.

Odnosząc się do kwoty 5.000 zł zabranych jakoby z dostarczania wody” tez jest nieprawdą, gdyż z dostarczania wody" proponowano przesunąć 15.000 zł- a nie 5.000 zł.

Nieprawdą jest , że w tym roku „Wójt zafundował wszystkim mieszkańcom podwyżkę za wodę”. W dniu 28.01.2016 roku Uchwałą Nr XVI/74/2016 Rada Gminy Głowno na wniosek Wójta podjęła nowe stawki opłat za wodę głosują 8 radnych za uchwałą, 4 radnych przeciw, 3 radnych wstrzymujących się, przy składzie 15 radnych.

Wójt argumentował swój wniosek koniecznością nowych inwestycji na wodociągach. Wójt dotrzymał słowa gdyż budowana jest sieć wodociągowa , przygotowywana jest dokumentacja na budowę wodociągu dla mieszkańców gdzie sieci nie ma. Na powyższy fakt wskazują przeprowadzone na terenie Gminy Głowno w 2016 roku inwestycje wodociągowe takie jak :

 • Założenie na stacji wodociągowej w Popowie Głowieńskim agregatu prądotwórczego,

 • Wymiana wodomierzy w miejscowościach: Jasionna, Mąkolice, Wola Mąkolska,

 • Pomalowanie wszystkich gminnych hydrantów oraz oznaczenie hydrantów przeciwpożarowych,

 • Połączenie wodociągów Popów Głowieński -Mąkolice / od strony Karnkowa/

 • Sporządzenie projektu budowlanego na sieć wodociągową w Feliksowie,

 • Rozbudowę sieci wodociągowej w Lubiankowie.

Nieprawdą jest także stwierdzenie , że kwota 1.350.000 zł została „rozparcelowana” przez Wójta bez konsultacji z radą. Kwotę 1.350.000 zł. została rozdysponowana zmieniającą uchwałą budżetową przez radnych głosami : 10 za , 3 wstrzymujących się przy obecności 13 radnych.

Radni usprawiedliwiając się , że na sesji w dniu 29.09.2016 r. odrzucono przyjecie uchwały budżetowej / większością głosów 8 do 7/ z tego powodu że wszystkie zadania były określone w jednej uchwale. Natomiast radni nie chcieli przyjąć tylko jednej zmiany dotyczącej zakupu samochodu dla niepełnosprawnych finansowanego jakoby ze środków za wodę.

Nieprawda jest również stwierdzenie ,że radni zostali postawieni ,,pod ścianą” głosując nad powyższą uchwałą. W dniu 23 września br. na posiedzeniu Komisji Koordynacyjnej Rady a zatem tydzień przed sesją wszyscy radni tam obecni łącznie z Przewodniczącym Rady otrzymali projekt powyższej uchwały w wersji papierowej . A wiec był czas na to by zapoznać się z jej treścią , złożyć ewentualne propozycje zmian dokonania przesunięć środków w kilku uchwałach _ Nikt tego nie zaproponował. Dopiero na sesji Rady Przewodniczący Rady i radny Chałubiec zaczęli kwestionować te uchwałę doprowadzając w konsekwencji do nie podjęcia tej uchwały na sesji w dniu 29 września 2016 r. Skutkiem tego jest nie otrzymanie dotacji na zadania określone w uchwale tj. ekopracownie, małe projekty dla sołectw i zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych.

Zdając sobie dość późno sprawę ,że zablokowano realizacje tych zadań Przewodniczący Rady zaproponował zwołanie sesji na 30.09.2016 r. o godz.8-ej . Zgodnie z sugestią Przewodniczącego przygotowane zostały cztery uchwały oddzielnie na każde zadanie. Wszystkie projekty uchwał zostały radnym na sesji w dniu 30.09.2016 roku przedstawione i przyjęte przez radnych bez żadnych uwag.

Sesja Rady w sprawie podjęcia czterech uchwał zmiany w budżecie trwała 10 minut. Jednocześnie chcę zwrócić uwagę radnym na to ,że plan finansowy określony uchwałą budżetową nie jest ustalony sztywno na cały rok. W ciągu roku w miarę pojawiających się potrzeb na wniosek Wójta, Rada dokonuje zmian w tym planie.

Jeśli gmina chce realizować swoje zadania i pozyskiwać środki zewnętrzne ,brak jest środków w dziale musi dokonywać przesunięć w budżecie w ciągu roku.

drukuj (Oświadczenie Wójta Gminy Głowno)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Jóźwiak - Wójt Gminy Głowno
  data wytworzenia: 2016-10-19
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-10-19 14:12

Oświadczenie Wójta Gminy Głowno

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 253178
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-07-02 15:32:08