Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Głowno

Głowno, dnia 13 maja 2024 r.

                                                                       

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2024.609 tj. ze zm.) zwołuję II sesję Rady Gminy Głowno w dniu  21 maja 2024 r. (wtorek), która odbędzie się w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie. Obrady rozpoczną się o godz. 16.00.   

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji I, która odbyła się 07.05.2024 r.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących stałych Komisji z działalności w okresie między sesjami.
 5. Informacja Wójta Gminy Głowno z działalności między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Głowno na lata 2024-2030”
 7. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Głowno za 2023 r.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LXXII/380/24 Rady Gminy Głowno z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej w Gminie Głowno na lata 2024-2028.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Głowno za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach oraz wykonywanie innych zadań.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego komisji stałych Rady Gminy Głowno.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Głowno.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Głowno.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Głowno.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Głowno.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy Głowno.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy Głowno.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Rady Gminy Głowno.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Rady Gminy Głowno.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Koordynacji Prac Organów Rady Gminy Głowno.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Głowno.
 21. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LVI/316/22 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Głowno.
 22. Sprawy różne.
 23. Zakończenie sesji.

                                                                                           

Przewodniczący Rady
Gminy Głowno
Łukasz Łukasik

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gmina Głowno
  data wytworzenia: 2024-05-15
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2024-05-15 08:22
 • zmodyfikował: Piotr Antczak
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-15 09:40

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 253218
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-07-02 15:32:08