Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Portal Mapowy
  • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
  • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Debata nad raportem o stanie Gminy Głowno za 2023 rok

Informujemy, że zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Głowno przedstawił na sesji Rady Gminy Głowno, która odbyła się w dniu 21.05.2024 r. raport o stanie Gminy Głowno za 2023 rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Głowno i Gminy Głowno w 2023 roku, w szczególności realizację programów oraz uchwał Rady Gminy Głowno.

Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi, która odbędzie się do końca czerwca 2024 r. W debacie biorą udział radni oraz mogą wziąć udział mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie powinien złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Głowno pisemne zgłoszenie udziału w debacie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (zgodnie z art. 28aa ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).

Zgłoszenia można dokonać w biurze obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, pokój nr 14 do dnia poprzedzającego dzień, w którym odbędzie się sesja absolutoryjna. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu w debacie według kolejności otrzymania zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Raport o stanie gminy jest opublikowany w BIP Gminy Głowno pod adresem: www.bip.gmina-glowno.pl.

Metryka

  • opublikował: Maciej Olejniczak
    data publikacji: 2024-05-29 15:00

Do pobrania:

Metryka

  • opublikował: Maciej Olejniczak
    data publikacji: 2024-05-29 15:00

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 243149
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-05-29 15:12:33