Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Głowno

Znak: OR.0002.07.2024                                                              Głowno, dnia 11 Czerwca 2024 r.

                                                                       

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2024.609 tj. ze zm.) zwołuję III sesję Rady Gminy Głowno w dniu  20 czerwca 2024 r. (czwartek), która odbędzie się w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie. Obrady rozpoczną się o godz. 9.00.   

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji II, która odbyła się 21.05.2024 r.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących stałych Komisji z działalności w okresie między sesjami.
 5. Informacja Wójta Gminy Głowno z działalności między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LXX/375/23 Rady Gminy Głowno z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Głowno za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach oraz wykonywanie innych zadań.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Głowno na lata 2024 -2030”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Głowno.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy przemysłowej w obrębie ewidencyjnym Ziewanice.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany tekstowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ziewanice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany tekstowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno dla obszaru wsi Władysławów Bielawski.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany tekstowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno dla obszaru wsi Karnków.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany tekstowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno dla obszaru wsi Antoniew.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.
 16. Debata nad Raportem o stanie Gminy Głowno za 2023 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Głowno wotum zaufania.
 18. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głowno za 2023 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Głowno za 2023 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Głowno absolutorium za 2023 rok.
 21. Sprawy różne.
 22. Zakończenie sesji.

                                                                                           Przewodniczący Rady
Gminy Głowno
/-/
 Łukasz Łukasik

drukuj (Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Głowno)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Łukasik - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2024-06-11
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2024-06-13 14:30
 • zmodyfikował: Piotr Antczak
  ostatnia modyfikacja: 2024-06-13 14:33

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 254446
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-07-19 08:01:07