Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Nowe prawo dla czystego środowiska

 

SZANOWNI  PAŃSTWO - MIESZKAŃCY GMINY GŁOWNO!

Od 1 lipca 2013 roku obowiązują  nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi, które wprowadziła znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391). Zgodnie z jej założeniami każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie gminy ma obowiązek ponoszenia opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi, naliczanej za każdy miesiąc w którym na nieruchomości zamieszkują mieszkańcy. Opłatę należy wnosić  na rachunek gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania z tytułu odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych. Firma, która zajmuje się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów od mieszkańców jest wyłaniana w drodze przetargu, a właściciele w/w nieruchomości nie muszą już podpisywać indywidualnych umów na wywóz i odbieranie odpadów.
 Właściciele nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady, takich jak działki letniskowe, sklepy, firm pozbywają się odpadów komunalnych na dawnych zasadach – mają obowiązek zawarcia indywidualnej umowy na wywóz odpadów z przedsiębiorstwem, które świadczy takie usługi.

Aby zapewnić prawidłowe obliczenie stawki opłaty każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany do złożenia w Urzędzie Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub deklaracji zmieniającej - w terminie 14 dni od dnia w którym nastąpiły zmiany danych zawartych w poprzedniej deklaracji. W przypadku niezłożenia deklaracji, wysokość opłaty jest wyznaczana w drodze decyzji Wójta, na podstawie danych szacunkowych.

Opłata dotycząca nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Głowno jest  naliczana jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i jednej z dwóch stawek :

 • 8 zł miesięcznie/osobę przy zadeklarowaniu selektywnej zbiórki odpadów,
 • 14 zł miesięcznie/osobę przy zadeklarowaniu nieselektywnej zbiórki odpadów.

 W ramach ponoszonej opłaty są odbierane następujące odpady komunalne powstające w gospodarstwie domowym: niesegregowane - 1 raz w miesiącu, segregowane – 1 raz  na dwa miesiące, z wyjątkiem miesięcy ciepłych - od maja do września, kiedy są odbierane 1 raz w miesiącu, natomiast odpady takie jak zużyte baterie i akumulatory, chemikalia, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny, przeterminowane leki, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac remontowych – są odbierane 1 raz do roku sprzed posesji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia: 2016-01-01
 • opublikował: Maciej Olejniczak
  data publikacji: 2017-06-12 12:07
 • zmodyfikował: Maciej Olejniczak
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-12 12:13

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 37660
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-01 08:53:15