Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Portal Mapowy
  • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
  • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Konsultacje Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

 

O G Ł O S Z E N I E

Zarządzeniem Nr 63/2017 z dnia 02 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2018 r.
 

Wójt Gminy Głowno

zaprasza

 

organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817; zm. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 573), działając na rzecz mieszkańców gminy Głowno do konsultacji rocznego projektu „Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2018 rok.

Treść projektu Programu i formularz do zgłaszania uwag dostępne są na stronie internetowej Urzędu www.gmina-glowno.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2, pokój nr 5. Uwagi do Programu można nadsyłać od dnia 16 października 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. na formularzu konsultacji społecznych pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@gmina-glowno.pl lub na adres Urzędu Gminy Głowno  ul. Kilińskiego 2 (pokój 5). W dniu 30 października 2017 r. o godz. 15.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Głowno ostateczne spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami Organizacji Pozarządowych działających na terenie Gminy Głowno w sprawie projektu ww. uchwały. Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

drukuj (Konsultacje Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Antczak
    data wytworzenia: 2017-10-05
  • opublikował: Piotr Antczak
    data publikacji: 2017-10-05 08:33

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 82161
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-21 08:20:01