Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2017 r.

 Głowno 10.10.2016 r.

O g ł o s z e n i e

Zarządzeniem Nr 47/2016 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2017 r.

Wójt Gminy Głowno
zaprasza

Organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 239; zm. 395), działając na rzecz mieszkańców gminy Głowno do konsultacji rocznego projektu „Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2017 rok.

Treść projektu Programu i formularz do zgłaszania uwag dostępne są na stronie internetowej Urzędu www.gmina-glowno.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2, pokój nr 5. Uwagi do Programu można nadsyłać od dnia 18 października 2016 r. do dnia 2 listopada 2016 r. na formularzu konsultacji społecznych pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@gmina-glowno.pl lub na adres Urzędu Gminy Głowno  ul. Kilińskiego 2 (pokój 5). W dniu 24 października 2016 r. o godz. 15.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Głowno ostateczne spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami Organizacji Pozarządowych działających na terenie Gminy Głowno w sprawie projektu w/w uchwały. Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący da organów Gminy.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

drukuj (Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2017 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Antczak
  data wytworzenia: 2016-10-10
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2016-10-10 10:11
 • zmodyfikował: Piotr Antczak
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-10 10:04

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Antczak
  data wytworzenia: 2016-10-10
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2016-10-10 10:11

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 56299
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-21 08:20:01