Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mąkolice i części wsi Jasionna

Głowno, dnia 15.03.2018 r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części wsi Mąkolice i części wsi Jasionna.   

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Głowno uchwały Nr XLI/227/18 Rady Gminy Głowno z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mąkolice i części wsi Jasionna. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, w terminie do dnia 06 kwietnia 2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o przeprowadzeniu strategicznych ocen oddziaływania na środowisko związanych ze sporządzeniem wyżej wymienionych projektów planów.

Można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Głowno w godzinach urzędowania.

Każdy ma prawo do składania wniosków w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanej dla wyżej wymienionych projektów planów.

Wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać do Wójta Gminy Głowno w Urzędzie Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 kwietnia 2018 r., w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gmina-glowno.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Głowno.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

drukuj (OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mąkolice i części wsi Jasionna)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Antczak
    data wytworzenia: 2018-03-15
  • opublikował: Piotr Antczak
    data publikacji: 2018-03-15 21:31

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20340
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-12-27 09:27

Urząd Gminy Głowno

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

[NIP / REGON]
7331304861

[numer konta]
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. (42) 719-12-91

tel. (42) 719-13-54

fax (42) 719-20-08

email sekretariat@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Kasa Urzędu czynna jest w godz.
7:30 - 13:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1691889
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-27 13:52

Stopka strony