Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Portal Mapowy
  • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
  • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mąkolice i części wsi Jasionna

Głowno, dnia 15.03.2018 r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części wsi Mąkolice i części wsi Jasionna.   

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Głowno uchwały Nr XLI/227/18 Rady Gminy Głowno z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mąkolice i części wsi Jasionna. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, w terminie do dnia 06 kwietnia 2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o przeprowadzeniu strategicznych ocen oddziaływania na środowisko związanych ze sporządzeniem wyżej wymienionych projektów planów.

Można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Głowno w godzinach urzędowania.

Każdy ma prawo do składania wniosków w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanej dla wyżej wymienionych projektów planów.

Wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać do Wójta Gminy Głowno w Urzędzie Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 kwietnia 2018 r., w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gmina-glowno.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Głowno.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

drukuj (OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mąkolice i części wsi Jasionna)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Antczak
    data wytworzenia: 2018-03-15
  • opublikował: Piotr Antczak
    data publikacji: 2018-03-15 21:31

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 68166
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-24 11:08:09