Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Portal Mapowy
  • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
  • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Zapraszamy do korzystania z portalu mapowego z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno

  • Logotyp Portal Mapowy Mapa Inspire-HUB | GIAP

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno

Obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Głowno

Wykaz obowiązujących miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Głowno

Opracowanie Ekofizjograficzne Gminy Głowno

Opracowanie Ekofizjograficzne Gminy Głowno

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Głowno

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Głowno...

Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dla części wsi Glinnik, Jasionna, Mąkolice, Popów Głowieński, Antoniew, Kamień, Ziewanice

Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dla części wsi Glinnik, Jasionna, Mąkolice, Popów Głowieński, Antoniew, Kamień, Ziewanice...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Glinnik, Jasionna, Mąkolice, Popów Głowieński, Antoniew, Kamień, Ziewanice wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Głowno zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego...

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy Głowno

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Głowno uchwały Nr XLIV/268/22 z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Antoniew, części wsi Kamień, części wsi Ziewanice i części wsi Mąkolice...

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Karnków, Mięsośnia, Władysławów Popowski i Wola Mąkolska

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Karnków, Mięsośnia, Władysławów Popowski i Wola Mąkolska...

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno (etap wyłożenia)...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Karnków, Mięsośnia, Władysławów Popowski, Wola Mąkolska wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Głowno zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów...

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 297, 211/2 i 212/2 oraz części działek nr 210, 206 i 233 w obrębie Popów Głowieński wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Głowno zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 297, 211/2 i 212/2 oraz części działek nr 210, 206 i 233 w obrębie Popów Głowieński...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Głowno zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko...

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy Głowno

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy Głowno zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Głowno uchwał w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowno o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowno o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno dla fragmentu obrębu Popów Głowieński...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mąkolice i części wsi Jasionna

Wójt Gminy Głowno zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projekty zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mąkolice i części wsi Jasionna...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy Głowno

Wójt Gminy Głowno zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projekty zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych fragmentów Gminy Głowno...

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mąkolice i części wsi Jasionna

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Głowno uchwały Nr XLI/227/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mąkolice i części wsi Jasionna...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Mąkolska

Wójt Gminy Głowno zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Mąkolska...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru części wsi Helenów i części wsi Ziewanice

Wójt Gminy Głowno zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru części wsi Helenów i części wsi Ziewanice...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów dla wybranych fragmentów Gminy Głowno

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 29, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Antoniew i Bronisławów...

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Antoniew, części wsi Ziewanice, części wsi Helenów

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Antoniew, części wsi Ziewanice, części wsi Helenów...

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Antoniew, części wsi Ziewanice, części wsi Helenów

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Antoniew, części wsi Ziewanice, części wsi Helenów...

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy Głowno

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy Głowno

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Władysławów Bielawski

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno
dla obszaru wsi Władysławów Bielawski

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno:
1. dla obszaru wsi Domaradzyn,
2. dla obszaru wsi Karnków,
3. dla obszaru wsi Ostrołęka.

Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Krótki opis dotyczący zasad i etapów w procedurze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Archiwum BIP Urzędu Gminy Głowno dostępne jest pod poniższym linkiem

http://archiwum.bip.gmina-glowno.pl/

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Białek
    data wytworzenia: 2016-05-09
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2016-05-09 11:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 76577
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-08-08 10:49:06