Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy Głowno

Głowno, dnia 06.10.2016 r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
dla wybranych fragmentów Gminy Głowno.  

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Głowno uchwał:

 1. Nr XXI/95/16 Rady Gminy Głowno z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Popów Głowieński,
 2. Nr XXI/96/16 Rady Gminy Głowno z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Zbrożkowa i części wsi Konarzew (obręb Wola Zbrożkowa),
 3. Nr XXI/97/16 Rady Gminy Głowno z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Mąkolska,
 4. Nr XXI/99/16 Rady Gminy Głowno z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rudniczek,
 5. Nr XXI/100/16 Rady Gminy Głowno z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Piaski Rudnickie,
 6. Nr XXI/101/16 Rady Gminy Głowno z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mięsośnia,
 7. Nr XXI/102/16 Rady Gminy Głowno z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mąkolice,
 8.  Nr XXI/103/16 Rady Gminy Głowno z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kadzielin,
 9. Nr XXI/104/16 Rady Gminy Głowno z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Boczki Zarzeczne, części wsi Gawronki i części wsi Ziewanice,
 10. Nr XXI/105/16 Rady Gminy Głowno z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Feliksów,
 11. Nr XXI/106/16 Rady Gminy Głowno z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Boczki Domaradzkie,
 12. Nr XXI/107/16 Rady Gminy Głowno z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Albinów,
 13. Nr XXIII/114/16 Rady Gminy Głowno z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Popówek Włościański.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, w terminie do dnia 28 października 2016 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o przeprowadzeniu strategicznych ocen oddziaływania na środowisko związanych ze sporządzeniem wyżej wymienionych projektów planów.

Można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Głowno w godzinach urzędowania.

Każdy ma prawo do składania wniosków w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanej dla wyżej wymienionych projektów planów.

Wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać do Wójta Gminy Głowno w Urzędzie Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 października 2016 r., w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) poprzez skrzynkę podawczą gminy na adres e-mail: sekretariat@gmina-glowno.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Głowno.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 

drukuj (OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy Głowno)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Antczak
  data wytworzenia: 2016-10-06
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2016-10-06 09:32
 • zmodyfikował: Piotr Antczak
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-06 09:34

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 73157
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-08-08 10:49:06