Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów dla wybranych fragmentów Gminy Głowno

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy Głowno

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 29, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz uchwał Rady Gminy Głowno Nr XXI/95/16, Nr XXI/96/16, Nr XXI/97/16, Nr XXI/99/16, Nr XXI/100/16, Nr XXI/101/16, Nr XXI/102/16, Nr XXI/103/16, Nr XXI/104/16, Nr XXI/105/16, Nr XXI/106/16, Nr XXI/107/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. oraz uchwały Nr XXIII/114/16 z dnia 29 września 2016 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

 1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Popów Głowieński,
 2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Zbrożkowa i części wsi Konarzew (obręb Wola Zbrożkowa),
 3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Mąkolska,
 4. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Popówek Głowieński,
 5. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rudniczek,
 6. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Piaski Rudnickie,
 7. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mięsośnia,
 8. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mąkolice,
 9. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kadzielin,
 10. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Boczki Zarzeczne, części wsi Gawronki i części wsi Ziewanice,
 11. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Feliksów,
 12. zmiany miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Boczki Domaradzkie,
 13. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Albinów

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 11 sierpnia 2017 r. do 01 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2017 r. w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie, Bronisławów 10, 95-015 Głowno o godz. 12:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Głowno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2017 r.

Jednocześnie zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag do wyżej wymienionych projektów planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Głowno, w godzinach pracy urzędu. 

Uwagi należy wnosić do Wójta Gminy Głowno w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: sekretariat@gmina-glowno.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2017 r.

Uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Głowno.

Wójt Gminy Głowno
/-/Marek Jóźwiak

 

drukuj (Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów dla wybranych fragmentów Gminy Głowno)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Antczak
  data wytworzenia: 2017-08-02
 • opublikował: Andzelika Michalak
  data publikacji: 2017-08-03 07:30
 • zmodyfikował: Piotr Antczak
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-03 07:52

projekt zmiany mpzp dla części wsi Boczki Zarzeczne, części wsi Gawronki i części wsi Ziewanice

Metryka

 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2017-08-10 11:01

projekt zmiany mpzp dla części wsi Wola Zbrożkowa i części wsi Konarzew (obręb Wola Zbrożkowa)

Metryka

 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2017-08-10 11:01

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 65840
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-08-05 09:12:39