Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Głowno na lata 2016 - 2023

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Głowno na lata 2016 - 2023, zwany dalej Planem, to dokument o charakterze strategicznym określający zadania Gminy Głowno na lata 2016 – 2023, z rozbiciem na dwa okresy: lata 2016 - 2020 oraz lata 2021 – 2023.
Dokument przedstawia sytuację społeczno-ekonomiczną Gminy, formułuje cele i opisuje strategie zmierzające do osiągnięcia rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego.
Dokument stanowi podstawę do ubiegania się o fundusze strukturalne UE, dzięki czemu daje możliwość współfinansowania zdefiniowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków UE, przyznanych Polsce na lata 2014-2020.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Głowno na lata 2016-2023 (PRL) jest dokumentem, który określa cele i priorytety polityki rozwoju, prowadzonej na terenie gminy. Stanowi podstawę do opracowania i konkretyzowania przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze społecznym i gospodarczym.

PRL stanowi dokument planistyczny, pomocny w monitorowaniu realizacji przyjętej strategii. Plan określa w precyzyjny sposób:

 •  kierunki rozwoju gminy w perspektywie lat 2016 – 2023,
 •  podejmowanie zadań operacyjnych oraz terminy i sposób ich realizacji,
 •  aktualną sytuację społeczno-ekonomiczną Gminy wraz z uwarunkowaniami zewnętrznymi,
 •  formułuje cele i zawiera opis działań zmierzających do osiągnięcia efektywnego rozwoju społecznego i gospodarczego,
 •  szacuje spodziewane efekty planowanych przedsięwzięć i ich wpływ na przebieg procesów rozwojowych,
 •  wskazuje kierunki zaangażowania środków funduszy strukturalnych i środków własnych gminy.

Celem Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Głowno 2016 – 2023 jest dążenie do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego przy możliwie najlepszym wykorzystaniu dostępnych zasobów finansowych, organizacyjnych oraz ludzkich w gminie oraz skoncentrowanie środków na strategicznych działaniach.

W zamierzeniu Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Głowno na lata 2016 – 2023 ma służyć pełnemu wykorzystaniu przez Gminę Głowno stojących przed nią szans w zakresie realizacji podstawowych koncepcji, przyczyniających się do długotrwałego i zrównoważonego rozwoju Gminy w aspekcie gospodarczym i społecznym.
Władze Gminy zakładają iż do realizacji głównych punktów Planu będą wykorzystane środki publiczne, pochodzące z budżetu Gminy, funduszy UE oraz innych źródeł zewnętrznych. Mając na uwadze, że środki gminne są niewystarczające, koniecznością jest pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych, w tym w szczególności z funduszy strukturalnych UE, grantów krajowych i inicjatyw działających na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, a także ze współpracy z innymi gminami, władzami powiatu i województwa.

Cały dokument waraz z załącznikami można porać poniżej.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Pakowski
  data wytworzenia: 2016-05-10
 • opublikował: Tomasz Białek - Informatyk
  data publikacji: 2016-05-10 08:39
 • zmodyfikował: Tomasz Białek - Informatyk
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-10 08:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6172
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-05-10 08:41

Urząd Gminy Głowno

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

[NIP / REGON]
7331304861

[numer konta]
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. (42) 719-12-91

tel. (42) 719-13-54

fax (42) 719-20-08

email sekretariat@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Kasa Urzędu czynna jest w godz.
7:30 - 13:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1674458
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-16 08:07

Stopka strony