Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Wykaz nieruchomości w Gminie Głowno przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 zm. poz. 1579, 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730, , 935/ oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 zm. 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1529, 1595/ podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

poz.

Nieruchomość – oznaczenie  w ewidencji gruntów (nr działki, obręb ewidencyjny, gmina)

pow.

/ha/

Oznaczenie KW

opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania nieruchomości

Forma sprzedaży

Cena /netto/

Termin zapłaty

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

dz. 118/1, Władysławów Popowski, gmina Głowno

0,2702

LD1G/00073844/8

Nieruchomość nie zabudowana, kształt regularny wielokąt. Szerokość frontu wzdłuż drogi wynosi 20 m, w kierunku zachodnim działka rozszerza się do szerokości 45 m. Od strony zachodniej granica ma kształt krzywizny. Działka graniczy z ciekiem wodnym stanowiącym dopływ Moszczenicy. Na działce wzdłuż drogi oraz wzdłuż rzeki znajdują się skupiska drzew i krzewów. W pozostałej części działka zadarniona.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno zatwierdzonym  Uchwałą Nr XII/54/15 Rady Gminy Głowno z dnia 19 listopada 2015 r.  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno dla obszaru części wsi Mąkolice, części wsi Wola Mąkolska, wsi Jasionna, części wsi Dąbrowa, części wsi Mięsośnia, części wsi Władysławów Popowski i części wsi Popów Głowieński (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2015 r. poz. 5483) działka przeznaczona jest zabudowę zagrodowa z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (42RMn), tereny rolnicze (70R) oraz tereny dróg publicznych (14KDD).

sprzedaż w trybie przetargowym

47.500,00 zł

(do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%)

przed zawarciem aktu notarialnego

Uchwała Nr XXXIV/183/17 Rady Gminy Głowno z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Władysławowie Popowskim

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 zm. 2260m, Dz. U. z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1529, 1595/ osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości wyznacza się co najmniej 6 tygodniowy termin od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu tj. od 03 października do 14 listopada 2017 roku do złożenia winsoku o skorzystanie z przysługującego prawa pierwokupu. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana w trybie przetargu. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszcza na stronie internetowej Gminy Głowno (www.gmina-glowno.pl) oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Głowno (www.bip.gmina-glowno.pl) na okres 21 dni tj. od 03 października do 25 października 2017 roku oraz w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Głowno przy ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, tel. (42) 719-12-91 wew. 115.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Antczak
    data wytworzenia: 2017-10-03
  • opublikował: Piotr Antczak
    data publikacji: 2017-10-11 10:30

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15949
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-02 15:10

Urząd Gminy Głowno

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

[NIP / REGON]
7331304861

[numer konta]
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. (42) 719-12-91

tel. (42) 719-13-54

fax (42) 719-20-08

email sekretariat@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Kasa Urzędu czynna jest w godz.
7:30 - 13:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1463057
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-09 11:16

Stopka strony