Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Wykaz nieruchomości w Gminie Głowno przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości w Gminie Głowno przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232 oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 130/ oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50/ Wójt Gminy Głowno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

poz.

Nieruchomość – oznaczenie  w ewidencji gruntów (nr działki, obręb ewidencyjny, gmina)

pow.

 

/ha/

Oznaczenie KW

opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania nieruchomości

Forma sprzedaży

Cena /netto/

Termin zapłaty

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1

dz. 23, obręb Albinów, gmina Głowno

0,2842

LD1G/00071035/0

Działka zlokalizowana jest około 5 km od centrum miasta Głowna, we wschodniej części gminy, przy drodze powiatowej prowadzącej od wsi Ostrołęka, przez wieś Albinów. Na działce, w części frontowej, około 10 metrów od drogi, wzdłuż zachodniej granicy  działki zlokalizowane są pozostałości naniesień dawnego siedliska – ruiny dwóch budynków gospodarczych. Wokół ruin budynków występują liczne zakrzaczenia, drzewa topoli i drzewa owocowe. Działka ma kształt regularny, prostokątny. Szerokość frontu działki od strony drogi wynosi ok. 15 metrów.  Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do sieci elektrycznej i wodociągu    

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Głowno Nr XXVI/73/04 z dnia 28.10.2004 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 23/05 poz. 252) oraz uchwałą Rady Gminy Głowno Nr XXXII/106/05 z dnia 30.03.2005 r., nieruchomość posiada następujące przeznaczenie:

tereny rolne – symbol RP  (56%); tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej – symbol 1MMR (42%); drogi zbiorcze – symbol 03KZ (2%).

sprzedaż w trybie przetargowym

35.800,00 zł

(do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%)

przed zawarciem aktu notarialnego

Uchwała Nr XXXVIII/214/17 Rady Gminy Głowno z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Albinowie.

2

dz. 115/2, obręb Karnków, gm. Głowno

0,5199

LD1G/00099288/0

Nieruchomość niezabudowana, zlokalizowana jest około 10 km od centrum Głowna, w zachodniej części gminy, przy drodze lokalnej, o nawierzchni asfaltowej, prowadzącej przez wieś Karnków. Działka posiada kształt regularny, czworokątny. Szerokość frontu wzdłuż drogi wynosi 30 metrów. W północno wschodnim narożniku działki znajdują się skupiska drzew. Od strony drogi lokalnej, centralnie posadowiony jest słup napowietrznej linii energetycznej. Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do sieci elektrycznej i wodociągu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Głowno Nr XXVI/73/04 z dnia 28.10.2004 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 23/05 poz. 252) oraz uchwałą Rady Gminy Głowno Nr XXXII/106/05 z dnia 30.03.2005 r., nieruchomość posiada następujące przeznaczenie:

tereny rolne – symbol RP  (50%); tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej – symbol 2MMR (49%); drogi lokalne – symbol 34KL (1%).

sprzedaż w trybie przetargowym

49.900,00 zł

(do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%)

przed zawarciem aktu notarialnego

Uchwała Nr XLII/235/18 Rady Gminy Głowno z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Karnkowie.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50/ osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości wyznacza się co najmniej 6 tygodniowy termin od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu tj. od 24 kwietnia do 06 czerwca 2018 roku do złożenia winsoku o skorzystanie z przysługującego prawa pierwokupu. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana w trybie przetargu. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszcza na stronie internetowej Gminy Głowno (www.gmina-glowno.pl) oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Głowno (www.bip.gmina-glowno.pl) na okres co najmniej 21 dni tj. 24 kwietnia do 16 maja 2018 roku oraz w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Głowno przy ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, tel. (42) 719-12-91 wew. 115.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

drukuj (Wykaz nieruchomości w Gminie Głowno przeznaczonych do sprzedaży)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Antczak
  data wytworzenia: 2018-04-24
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2018-04-24 10:19
 • zmodyfikował: Piotr Antczak
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-24 10:20

Pliki do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Antczak
  data wytworzenia: 2018-04-24
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2018-04-24 10:19
 • zmodyfikował: Piotr Antczak
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-24 10:20

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 89352
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-07-26 07:58:05