Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Wykaz nieruchomości w Gminie Głowno przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości w Gminie Głowno przeznaczonych do sprzedaży
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232 oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 130/ oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650/ Wójt Gminy Głowno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

poz.

Nieruchomość – oznaczenie  w ewidencji gruntów (nr działki, obręb ewidencyjny, gmina)

pow.

 

/ha/

Oznaczenie KW

opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania nieruchomości

Forma sprzedaży

Cena /netto/

Termin zapłaty

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1

dz. 237/5, obręb Ostrołęka (0021), gmina Głowno

0,2736

LD1G/00070985/7

Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Ostrołęka w wschodniej części gminy Głowno. Nieruchomość jest zlokalizowana przy drodze gminnej dojazdowej, o nawierzchni asfaltowej, łączącej się z drogą lokalną prowadzącą z Głowna ulicą Ostrołęcką przez wieś w kierunku miejscowości Albinów. Odległość do centrum miasta Głowna ok. 4 km. Działka posiada kształt litery „L”. Węższym ramieniem o szerokości ok. 20 m przylega do drogi. Na działce znajdują się pojedyncze drzewa liściaste w wieku powyżej 30 lat oraz liczne karpiny po usunięciu zadrzewienia. Nieruchomość sąsiaduje z siedliskiem gospodarstwa rolnego oraz gruntami użytkowanymi rolniczo. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Głowno Nr XXVI/73/04 z dnia 28.10.2004 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 23/05 poz. 252) oraz uchwałą Rady Gminy Głowno Nr XXXII/106/05 z dnia 30.03.2005 r., nieruchomość posiada następujące przeznaczenie:

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej – symbol 11MMR (100%).

sprzedaż w trybie przetargowym

62.000,00 zł

(do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%)

przed zawarciem aktu notarialnego

Uchwała Nr XVIII/82/16 Rady Gminy Głowno z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Ostrołęce.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50/ osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości wyznacza się co najmniej 6 tygodniowy termin od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu tj. od 22 maja do 04 lipca 2018 roku do złożenia winsoku o skorzystanie z przysługującego prawa pierwokupu. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana w trybie przetargu. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszcza na stronie internetowej Gminy Głowno (www.gmina-glowno.pl) oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Głowno (www.bip.gmina-glowno.pl) na okres co najmniej 21 dni tj. od 22 maja do 13 czerwca 2018 roku oraz w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Głowno przy ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, tel. (42) 719-12-91 wew. 115.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

drukuj (Wykaz nieruchomości w Gminie Głowno przeznaczonych do sprzedaży)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Antczak
  data wytworzenia: 2018-05-22
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2018-05-22 08:33
 • zmodyfikował: Piotr Antczak
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-22 08:35
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Antczak
  data wytworzenia: 2018-05-22
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2018-05-22 08:33

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15961
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-02 15:10

Urząd Gminy Głowno

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

[NIP / REGON]
7331304861

[numer konta]
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. (42) 719-12-91

tel. (42) 719-13-54

fax (42) 719-20-08

email sekretariat@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Kasa Urzędu czynna jest w godz.
7:30 - 13:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1463083
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-09 11:16

Stopka strony