Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Wykaz nieruchomości w Gminie Głowno przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506/ oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 270, 492, 801/ Wójt Gminy Głowno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

poz.

Nieruchomość – oznaczenie  w ewidencji gruntów (nr działki, obręb ewidencyjny, gmina)

pow.

 

/ha/

Oznaczenie KW

opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania nieruchomości

Forma sprzedaży

Cena /netto/

Termin zapłaty

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1

dz. 170/3, obręb Antoniew (0002), gmina Głowno

0,1133

LD1G/00110373/7

Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Antoniew na terenie gminy Głowno w odległości ok. 2.5 km od centrum miasta Głowna przy skrzyżowaniu drogi powiatowej relacji Głowno- Popów Głowieński – Bielawy z drogą lokalną Antoniew – Bronisławów. Obie drogi posiadają nawierzchnię asfaltową. Działka 170/3 jest działką narożną. Nieruchomość ma kształt wielokątny regularny, zbliżony do prostokąta. Szerokość działki od strony drogi powiatowej wynosi ok. 40 m, a od drogi lokalnej ok. 28 m. Nieruchomość jest nie ogrodzona i jest zabudowana budynkiem mieszkalno-użytkowym o konstrukcji drewnianej. Budynek w bardzo złym stanie technicznym o pow. zabudowy ok.160 m2. Nieruchomość jest położona w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Głowno Nr XXVI/73/04 z dnia 28.10.2004 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 23/05 poz. 252) oraz uchwałą Rady Gminy Głowno Nr XXXII/106/05 z dnia 30.03.2005 r., nieruchomość posiada następujące przeznaczenie:

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej – symbol 4MMR, drogi zbiorcze – symbol 10KZ, drogi lokalne – symbol 58KL.

sprzedaż w trybie przetargowym

41.500,00 zł

(do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%)

przed zawarciem aktu notarialnego

Uchwała Nr XIII/89/19 Rady Gminy Głowno z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Antoniewie.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 270, 492, 801/ osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości wyznacza się co najmniej 6 tygodniowy termin od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu tj. od 2 lipca do 14 sierpnia 2019 roku do złożenia winsoku o skorzystanie z przysługującego prawa pierwokupu. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana w trybie przetargu. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszcza na stronie internetowej Gminy Głowno (www.gmina-glowno.pl) oraz na stronie BIP (www.bip.gmina-glowno.pl) na okres co najmniej 21 dni tj. od 2 lipca do 24 lipca 2019 roku oraz w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Głowno przy ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, tel. (42) 719-12-91 wew. 115.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

drukuj (Wykaz nieruchomości w Gminie Głowno przeznaczonych do sprzedaży)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Jóźwiak - Wójt Gminy Głowno
    data wytworzenia: 2019-07-02
  • opublikował: Piotr Antczak
    data publikacji: 2019-07-02 15:01

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15937
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-02 15:10

Urząd Gminy Głowno

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

[NIP / REGON]
7331304861

[numer konta]
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. (42) 719-12-91

tel. (42) 719-13-54

fax (42) 719-20-08

email sekretariat@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Kasa Urzędu czynna jest w godz.
7:30 - 13:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1463036
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-09 11:16

Stopka strony