Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Portal Mapowy
  • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
  • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Wykaz nieruchomości w Gminie Głowno przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości w Gminie Głowno
przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r. poz. 713/ oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471, 782/ Wójt Gminy Głowno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

poz.

Nieruchomość – oznaczenie  w ewidencji gruntów (nr działki, obręb ewidencyjny, gmina)

pow.

 

/ha/

Oznaczenie KW

opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania nieruchomości

Forma sprzedaży

Cena /netto/

Termin zapłaty

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1

dz. 316/2, obręb Wola Zbrożkowa (0029), gmina Głowno

0,1516

LD1G/00112153/3

Nieruchomość zlokalizowana jest w centrum miejscowości Wola Zbrożkowa w gminie Głowno przy drodze powiatowej utwardzonej asfaltem prowadzącej z miasta Głowna do wsi Władysławów Bielawski i Strzebieszew, około 4 km od centrum miasta. Nieruchomość jest niezabudowana o prostokątnym kształcie. Szerokość frontu działki od strony drogi wynosi ok. 21 metrów. Teren działki jest zadarniony, w głębi porośnięta drzewami i krzewami. Od strony zachodniej sąsiaduje z kompleksem leśnym. Teren z możliwością podłączenia do sieci energetycznej i wodociągowej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Głowno Nr XXVI/73/04 z dnia 28.10.2004 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 23/05 poz. 252) oraz uchwałą Rady Gminy Głowno Nr XXXII/106/05 z dnia 30.03.2005 r., nieruchomość posiada następujące przeznaczenie:

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej – symbol 3MMR, drogi zbiorcze – symbol 06KZ.

sprzedaż w trybie przetargowym

40.500,00 zł

(do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%)

przed zawarciem aktu notarialnego

Uchwała Nr XXIII/143/2020 Rady Gminy Głowno z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Woli Zbrożkowej składającej się z działki nr 316/2.

2

dz. 316/3, obręb Wola Zbrożkowa (0029), gmina Głowno

0,1516

LD1G/00112154/0

Nieruchomość zlokalizowana jest w centrum miejscowości Wola Zbrożkowa w gminie Głowno przy drodze powiatowej utwardzonej asfaltem prowadzącej z miasta Głowna do wsi Władysławów Bielawski i Strzebieszew, około 4 km od centrum miasta. Nieruchomość jest niezabudowana o prostokątnym kształcie. Szerokość frontu działki od strony drogi wynosi ok. 21 metrów. Teren działki jest zadarniony, w głębi porośnięta drzewami i krzewami. Od strony zachodniej sąsiaduje z kompleksem leśnym. Teren z możliwością podłączenia do sieci energetycznej i wodociągowej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Głowno Nr XXVI/73/04 z dnia 28.10.2004 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 23/05 poz. 252) oraz uchwałą Rady Gminy Głowno Nr XXXII/106/05 z dnia 30.03.2005 r., nieruchomość posiada następujące przeznaczenie:

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej – symbol 3MMR, drogi zbiorcze – symbol 06KZ.

sprzedaż w trybie przetargowym

40.500,00 zł

(do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%)

przed zawarciem aktu notarialnego

Uchwała Nr XXIII/144/2020 Rady Gminy Głowno z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Woli Zbrożkowej składającej się z działki nr 316/3.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471, 782/ osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości wyznacza się co najmniej 6 tygodniowy termin od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu tj. od 9 czerwca do 22 lipca 2020 roku do złożenia winsoku o skorzystanie z przysługującego prawa pierwokupu. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana w trybie przetargu. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszcza na stronie internetowej Gminy Głowno (www.gmina-glowno.pl) oraz na stronie BIP (www.bip.gmina-glowno.pl) na okres co najmniej 21 dni tj. od 9 czerwca do 1 lipca 2020 roku oraz w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Głowno przy ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, tel. (42) 719-12-91 wew. 115.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

drukuj (Wykaz nieruchomości w Gminie Głowno przeznaczonych do sprzedaży)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Jóźwiak - Wójt Gminy Głowno
    data wytworzenia: 2020-06-09
  • opublikował: Piotr Antczak
    data publikacji: 2020-06-09 08:01

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 128195
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-07-09 15:00:04