Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Wykaz nieruchomości w Gminie Głowno przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 zm. poz. 1579, 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730/ oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 zm. 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 820/ podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

poz.

Nieruchomość – oznaczenie  w ewidencji gruntów (nr działki, obręb ewidencyjny, gmina)

pow.

/ha/

Oznaczenie KW

opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania nieruchomości

Forma sprzedaży

Cena /netto/

Termin zapłaty

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

dz. 789/1, dz. 789/2, dz. 789/5, Wola Zbrożkowa, gmina Głowno

0,6141

LD1G/00082941/4

Działka 789/1 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi, działki 789/2 i 789/5 są niezabudowane.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Głowno Nr XXVI/73/04 z dnia 28.10.2004 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 23/05 poz. 252) oraz uchwałą Rady Gminy Głowno Nr XXXII/106/05 z dnia 30.03.2005 r., nieruchomość posiada następujące przeznaczenie:

 1. działka 789/1 – tereny rolne (RP),
 2. działka 789/2 – w części pod zabudowę jednorodzinną mieszkaniową wraz z ogrodami oraz zabudowę zagrodową związana z gospodarką rolną z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi (7MMR), w części tereny rolne (RP), w części drogi lokalne (42KL),
 3. działka 789/5 - tereny rolne (RP).

sprzedaż w trybie przetargowym

111.000,00 zł

(do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%)

przed zawarciem aktu notarialnego

Uchwała Nr XXX/163/17 Rady Gminy Głowno z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Konarzew – obręb Wola Zbrożkowa.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 zm. 2260m, Dz. U. z 2017 r. poz. 820/ osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości wyznacza się co najmniej 6 tygodniowy termin od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu tj. od 30 maja do 11 lipca 2017 roku do złożenia winsoku o skorzystanie z przysługującego prawa pierwokupu. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana w trybie przetargu. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszcza na stronie internetowej Gminy Głowno (www.gmina-glowno.pl) oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Głowno (www.bip.gmina-glowno.pl) na okres 21 dni tj. od 30 maja do 20 czerwca 2017 roku oraz w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Głowno przy ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, tel. (42) 719-12-91 wew. 115.

 

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 

 

drukuj (Wykaz nieruchomości w Gminie Głowno przeznaczonych do sprzedaży)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Antczak
  data wytworzenia: 2017-05-30
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2017-05-30 07:30
 • zmodyfikował: Piotr Antczak
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-29 10:44

Pliki do pobrania

Metryka

 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2017-05-30 07:30

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 128126
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-07-09 15:00:04