Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 120089E - Mąkolice – Wola Mąkolska”

GWI.6220.23.2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 §1, art. 49, art. 73 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 j. t. ze zmianami) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 j. t. ze zmianami) a także na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 j. t. ze zmianami), zwanej dalej „ooś”                                                          

zawiadamiam, że

 1. Po rozpatrzeniu wniosku Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno z dnia 06.09.2016 r. i przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w dniu 03.02.2017 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, znak: GWI.6220.23.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu robót pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 120089E - Mąkolice – Wola Mąkolska”, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
 2. Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78 ustawy ooś można się zapoznać w Urzędzie Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2, pokój nr 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 15:30.

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Głowno

(-) Marek Jóźwiak

Otrzymują:

 1. Strony postępowania poprzez zamieszczenie na stronie BIP: www.bip.gmina-glowno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Głowno i na tablicach ogłoszeń sołectw: Mąkolice i Wola Mąkolska.
 2. A/a

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia: 2017-02-06
 • opublikował: Maciej Olejniczak
  data publikacji: 2017-02-05 20:04
 • zmodyfikował: Maciej Olejniczak
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-05 20:08

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13984
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-02-27 08:08

Urząd Gminy Głowno

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

[NIP / REGON]
7331304861

[numer konta]
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. (42) 719-12-91

tel. (42) 719-13-54

fax (42) 719-20-08

email sekretariat@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Kasa Urzędu czynna jest w godz.
7:30 - 13:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1649432
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-07 08:40

Stopka strony