Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Klauzula informacyjna RODO

                                                                              Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

Urząd Gminy w Głownie informuje, że:

1.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Głowno jest Wójt Gminy  Głowno z siedzibą w Głownie przy ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, tel./fax: +48 (42) 719-12-91, e-mail: sekretariat@gmina-glowno.pl.

2.    Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Głowno dostępny jest pod adresem e-mail: inspektor@ odo.inf.pl

3.    Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Gminy Głowno. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a-e ogólnego rozporządzenia. Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w przepisach ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000).

4.    Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

5.    Dane osobowe będą przetwarzane oraz przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody - przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.

6.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiadają Państwo prawo do:
- dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;
- sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiadają Państwo prawo do:
- dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
- sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
- usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
- ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
- wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Państwa również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka.

7.    W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie w jakiej została ona wyrażona. Od tego momentu Państwa dane nie będą przez nas przetwarzane.

8.    W sytuacji, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.    Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, są Państwo zobowiązani do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.

10.    Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

  • opublikował: Administrator
    data publikacji: 2020-01-13 09:32

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6942
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-13 09:32

Urząd Gminy Głowno

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

[NIP / REGON]
7331304861

[numer konta]
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. (42) 719-12-91

tel. (42) 719-13-54

fax (42) 719-20-08

email sekretariat@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Kasa Urzędu czynna jest w godz.
7:30 - 13:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1690061
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-23 10:16

Stopka strony