Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Wybory 2020 Prezydent RP

Metryka

 • opublikował: Jarosław Czubiak
  data publikacji: 2020-06-04 13:41

Prezentacja "Szkolenie członków OBKW" - Wybory Prezydenta RP dla komisji wyborczej.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Czubiak
  data publikacji: 2020-06-22 14:33
 • zmodyfikował: Jarosław Czubiak
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-22 14:57

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

INFORMACJA

w sprawie sposobu zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego

Urząd Gminy Głowno informuje , że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. każdy wyborca może głosować korespondencyjnie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Głowno :

    1.ustnie – zgodnie z informacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie przez ustne zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego należy rozumieć osobiste zgłoszenie głosowania w ten sposób w urzędzie gminy; nie ma zatem prawnej możliwości telefonicznego zgłoszenia głosowania korespondencyjnego.

       2.pisemnie;

    3.w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji (pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zgloszenie-glosowania-korespondencyjnego-dla-osob-glosujacych-w-polsce) najpóźniej:

do dnia 16 czerwca 2020 r.;

- do dnia 23 czerwca 2020 r., jeśli wyborca podlega w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;

- do dnia 26 czerwca 2020 r., jeśli wyborca rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po dniu 23 czerwca 2020 r.

Zgłoszenia przyjmują, z upoważnienia Wójta Gminy Głowno, pracownicy Urzędu Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2 w godzinach pracy Urzędu 7:30- 15:30.

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego), numer telefonu lub adres poczty elektronicznej (e-mail). Ponadto wyborca niepełnosprawny może w zgłoszeniu zażądać: - dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a; - dostarczenia pakietu wyborczego do drzwi lokalu, którego adres został wskazany w zgłoszeniu. (do pobrania druk zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego).

Jeżeli zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego nie będzie zawierało powyższych danych, wyborca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie jednego dnia od wezwania dokonanego telefonicznie lub w formie elektronicznej.

 

                                                                              Sekretarz Gminy Głowno

(-) Jolanta Szkup

Załączniki:

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania

Załącznik nr 1 do Informacji 1-51-20 - ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU.doc

Załącznik nr 2 do Informacji 1-51-20 - ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO ZA GRANICĄ.doc

Metryka

 • opublikował: Jarosław Czubiak
  data publikacji: 2020-06-08 09:53
 • zmodyfikował: Jarosław Czubiak
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-09 11:15

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Czubiak
  data publikacji: 2020-06-08 09:55

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

1-37-20-informacja-o-czynnym-i-biernym-prawie-wyborczym-prezydent-rp-2020-r

Metryka

 • opublikował: Jarosław Czubiak
  data publikacji: 2020-06-08 09:56

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Czubiak
  data publikacji: 2020-06-09 11:22

Najważniejsze terminy do załatwienia spraw wyborczych:

II Tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się 12 lipca 2020 roku

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11172
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-03 10:16:56