Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Portal Mapowy
  • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
  • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

http://dziennik.lodzkie.eu/

Informacja o dostępie i sposobie zabezpieczania

Dziennik Urzędowy dostępny jest nieprzerwanie przez 24 godziny na dobę. Ogłaszane dzienniki zabezpieczone są bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu - zgodnie z wymogami wynikającymi z par.8 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. z 2011 r.Nr 289, poz. 1699).

Wyszukiwanie aktów według organu wydającego

Nazwy niektórych organów występują w więcej niż jednej formie np. Rada Gminy Daszyna i Rada Gminy w Daszynie. Szukając aktu według organu wydającego należy uwzględnić taką ewentualność.

Akty prawne z adnotacją; „akt uchylony”

Konkretna data utraty mocy obowiązującej aktu prawnego uchylonego, wynika z treści aktu uchylającego, wskazanego w zakładce „uchylany przez”.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18266
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-09-21 09:10:58