Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW O POMOC W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI.

wV0un0z1PozwAAAAABJRU5ErkJggg==Ponieważ sytuacja ekonomiczna przedsiębiorców się pogorszyła w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19, informuję , iż niezależnie od podjęcia ewentualnych nowych instrumentów pomocowych, każdy przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z ulg w spłacie należności z tytułu podatku od nieruchomości.
Do katalogu ulg należą:

-odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty,

-odroczenia  lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,

-umorzenia  w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę.

     Pomoc ta ma zastosowanie do gruntów, budynków i budowli wykorzystywanych tylko i wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej czasowo ograniczonej przepisem §8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 658, poz. 673, poz. 674).

Warunkiem uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości jest złożenie przez podatnika, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, wniosku.
Wnioski o umorzenia muszą dotyczyć istniejących już zaległości z ich tytułu, bowiem w obowiązującym stanie prawnym, nie jest możliwe umorzenie należności, niebędących zaległością podatkową.

      Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą na terenie gminy Głowno kwalifikuje się jako pomoc de minimis  - w zakresie i na zasadach określonych bezpośrednio  w obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

 

PROCEDURA UDZIELANIA ULG W PODATKACH

I. Wymagane dokumenty od beneficjenta ubiegającego się o udzielenie ulgi w pomocy de minimis.

         1. Pisemny wniosek uzasadniający udzielenie ulgi w związku z trudna sytuacją finansową związaną z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 wraz ze wskazaniem ulgi jako pomoc de minimis.

         2. Wszystkie zaświadczenia jakie otrzymał beneficjent w roku , w którym ubiega się o pomoc  oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie , albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

         3. Formularz w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis / formularz do pobrania/

         4. Dokumenty finansowe z ksiąg rachunkowych , z ksiąg przychodów i rozchodów lub innej ewidencji prowadzonej dla celów rozliczenia podatku dochodowego – potwierdzające zasadność wnioskowanej ulgi.

         5.Oświadczenie o stanie majątkowym , sytuacji majątkowej i obciążeniach finansowych/ oświadczenie o stanie majątkowym do pobrania/


Wnioski należy składać w następujący sposób:
• za pośrednictwem poczty – na adres: Urząd Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno.
• za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP,
• poprzez umieszczenie wniosku w skrzynce podawczej, znajdującej się przy wejściu do Urzędu Gminy Głowno.
• osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Głowno po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem działu finansowego  tel. 42 719 12 91 wew.120.

 

Wójt Gminy Głowno
    Marek Jóźwiak

Metryka

 • opublikował: Jarosław Czubiak
  data publikacji: 2020-06-03 12:24
 • zmodyfikował: Jarosław Czubiak
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-03 12:47

Formularze do pobrania

Metryka

 • opublikował: Jarosław Czubiak
  data publikacji: 2020-06-03 12:26
 • zmodyfikował: Jarosław Czubiak
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-03 12:28

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 200566
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-12-01 13:51:11