Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Wójt Gminy Głowno – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego  na terenie Gminy Głowno w 2020r.

Na podstawie art. 20 ust 1   ustawy z dnia 13 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku (Dz. U. 2019 poz. 1728) , podaje się do publicznej wiadomości informuję o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych  na terenie Gminy Głowno.

Spis rolny zostanie przeprowadzony od 1 września  do 30 listopada 2020r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:
1.    być pełnoletnim;
2.    zamieszkiwać na terenie Gminy Głowno:
3.    posiada

co najmniej średnie wykształcenie;
4.    posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
5.   nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Informacje ważne dla osób składających oferty:
1.    Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali wpisywani są na listę  rachmistrzów rezerwowych.
2.    Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego.
3.    Wynagrodzenie rachmistrza  terenowego ustala się jako iloczyn stawki:
a)    37 zł brutto i liczby zakończonych w pełni bezpośrednich wywiadów z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020;
b)    20 zł brutto i liczby zakończonych w pełni wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020.
(rachmistrz , który rozpocznie i nie zakończy w pełni wywiadu metoda CAPI, a formularz elektroniczny zostanie skierowany do realizacji metodą CATI, nie otrzyma wynagrodzenia za ten formularz)


Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:
1.    Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego, w tym adres, telefon kontaktowy, adres e-mail,
2.    Oświadczenie o spełnieniu wymagania pkt1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie o spełnieniu tego wymogu musi zawierać klauzulę o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
3.    Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ( w tym przestępstwo skarbowe).

4.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Składanie ofert:
1.    Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 15 czerwca do 8 lipca 2020r w godzinach pracy Urzędu Gminy Głowno – 95-015 Głowno , ul. Kilińskiego 2. W kopertach z napisem „Nabór na rachmistrza spisowego”
2.    Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
3.    Wszelkie informacje dotyczące spisu rolnego można uzyskać na profilu Urzędu Statystycznego w Łodzi.lodz.stat.gov.pl
4.    Dodatkowych informacji udziela Gminne Biuro Spisowe tel. 42 719 12 91.

Uwaga:
Informuję, że  ustalona przez Centralne Biuro Spisowe liczba rachmistrzów dla Gminy Głowno wynosi: 3


 

Wójt Gminy Głowno

/-/ Marek Jóźwiak

 

Metryka

 • opublikował: Jarosław Czubiak
  data publikacji: 2020-06-16 09:11
 • zmodyfikował: Jarosław Czubiak
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-16 09:12

Załączniki:

Metryka

 • opublikował: Jarosław Czubiak
  data publikacji: 2020-06-16 09:12
 • zmodyfikował: Jarosław Czubiak
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-16 09:13

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 200595
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-12-01 13:51:11