Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Informacja dotycząca przyznania stypendium szkolnego dla uczniów na rok 2020/2021.

1.Pomoc w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Głowno, jeżeli: rodzina ucznia spełnia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku SIERPIEŃ 2020 ,kryterium dochodowego 528,00 zł netto na osobę w rodzinie.

*za miejsce zamieszkania należy uznać miejsce, w którym osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu(pracuje, uczy się, mieszka).

1.Termin składania wniosku:

* od 01 września 2020 – 15 września 2020 r.

   w Urzędzie Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2,pokój nr. 12

Dokumenty do wniosku

*Oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny ucznia(rodziców, opiekunów prawnych/rodziców zastępczych, opiekunów faktycznych i innych osób wchodzących w skład wspólnego gospodarstwa domowego rodziny ucznia)oraz inne zaświadczenia, których potrzeba wynika z treści wniosku.

*Osoby niepracujące powinny złożyć oświadczenie z klauzulą o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, że nie pracują i są lub nie są zarejestrowane w urzędzie pracy, nie podejmują prac dorywczych lub podejmują prace dorywcze i w jakiej wysokości uzyskują z nich dochody.

*Osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy mogą złożyć zaświadczenie lub oświadczenie o statusie bezrobotnego i wysokości uzyskiwanego zasiłku.

*W przypadku sytuacji wymagającej dodatkowego wyjaśnienia należy złożyć oświadczenie.

*W przypadku składania wniosku przez opiekunów prawnych/rodziców zastępczych należy dołączyć postanowienie sądu dotyczące opieki prawnej/pieczy zastępczej.

*Dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku wyszczególnione zostały w pouczeniu, które stanowi integralną część wniosku.

Wniosek dostępny na stronie internetowej www.gmina-glowno.pl

Informację dotyczącą składania wniosków można również uzyskać pod nr.

Tel. 42 7191-291 , 42 7191-354 wew.22 w godz.8.30 – 15.30

Wnioski można również pobrać:

 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubiankowie
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. A. Mickiewicza w Mąkolicach
 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Popowie Głowieńskim

2.Realizacją świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2020/2021 zajmuje się Inspektor ds. Obywatelskich – Rutkowska Krystyna

 

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rodziców do kontaktu.

 

Zał. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Metryka

 • opublikował: Jarosław Czubiak
  data publikacji: 2020-08-18 11:20

Załącznik - wniosek.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Czubiak
  data publikacji: 2020-08-18 11:24

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 254783
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-07-19 08:01:07