Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

2021/S 203-530609 / GWI.271.1.5.2021 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
„Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Głowno”
data opublikowania zdarzenia: 2021-10-19
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2021-10-19
Data końca składania ofert: piątek 2021-11-19 godz. 10:00
Oznaczenie: 2021/S 203-530609 / GWI.271.1.5.2021
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na:

1. Odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Głowno,

2. Zorganizowaniu i prowadzeniu objazdowych zbiórek wybranych frakcji odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Głowno,

3. Zaopatrywaniu w worki do selektywnej zbiórki odpadów właścicieli nieruchomości zamieszkałych, wystawiających odpady komunalne w workach.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ.

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/91ab8cb4-537d-406b-8a8c-bdbab0d8c105

Identyfikator postępowania w Miniportalu: 91ab8cb4-537d-406b-8a8c-bdbab0d8c105

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2021-10-19
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2021-10-19 13:14
Załączniki:
„Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Głowno”
data opublikowania zdarzenia: 2021-11-19 10:22
Typ zdarzenia: informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Oznaczenie: 2021/S 203-530609 / GWI.271.1.5.2021
Szczegółowa informacja:

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:

1 197 000,00 zł brutto (jeden milion sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych, 0/100 gr.).

 

 

 

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2021-11-19
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2021-11-19 10:22
„Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Głowno”
data opublikowania zdarzenia: 2021-11-19 11:25
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: 2021/S 203-530609 / GWI.271.1.5.2021
Szczegółowa informacja:

Informacja z otwarcia ofert złożonych w zamówieniu pn.: „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Głowno”.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach lub kosztach zawartych w ofertach:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferowana brutto (zł)

Termin płatności faktury

1.        

FBSerwis S. A.

ul. Siedmiogrodzka 9

01-204 Warszawa

1 218 436,02 zł zł (brutto)

30 dni

 

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2021-11-19
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2021-11-19 11:25
 • zmodyfikował: Maciej Olejniczak
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-19 11:29
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert148.08kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
   data wytworzenia informacji: 2021-11-19
  • załącznik opublikował: Maciej Olejniczak
   data dodania: 2021-11-19 11:28
„Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Głowno”
data opublikowania zdarzenia: 2021-12-02 11:29
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: 2021/S 203-530609 / GWI.271.1.5.2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia informacji: 2021-12-02
 • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
  data dodania: 2021-12-02 11:29
Załączniki:
[drukuj]