Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Uchwały Rady Gminy Głowno - 2017

Uchwała nr XXVIII/149/17 Rady Gminy Głowno z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za wodę dostarczaną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Głowno. (Uchwała nr XXVIII/149/17.pdf) lub (Uchwała nr XXVIII/149/17.epub)

Uchwała nr XXVIII/150/17 Rady Gminy Głowno z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (Uchwała nr XXVIII/150/17.pdf) lub (Uchwała nr XXVIII/150/17.epub)

Uchwała nr XXIX/151/17 Rady Gminy Głowno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018. (Uchwała nr XXIX/151/17.pdf) lub (Uchwała nr XXIX/151/17.epub)

Uchwała nr XXIX/152/17 Rady Gminy Głowno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Głowno w 2017 roku. (Uchwała nr XXIX/152/17.pdf) lub (Uchwała nr XXIX/152/17.epub)

Uchwała nr XXIX/153/17 Rady Gminy Głowno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. (Uchwała nr XXIX/153/17.pdf) lub (Uchwała nr XXIX/153/17.epub)

Uchwała nr XXIX/154/17 Rady Gminy Głowno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie  określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głowno. (Uchwała nr XXIX/154/17.pdf) lub (Uchwała nr XXIX/154/17.epub)

Uchwała nr XXIX/155/17 Rady Gminy Głowno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. (Uchwała nr XXIX/155/17.pdf) lub (Uchwała nr XXIX/155/17.epub)

Uchwała nr XXIX/156/17 Rady Gminy Głowno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zniesienia statusu pomników przyrody. (Uchwała nr XXIX/156/17.pdf) lub (Uchwała nr XXIX/156/17.epub)

Uchwała nr XXIX/157/17 Rady Gminy Głowno z dnia 30 marca 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej oraz uchwalenia jego statutu. (Uchwała nr XXIX/157/17.pdf) lub (Uchwała nr XXIX/157/17.epub)

Uchwała nr XXIX/158/17 Rady Gminy Głowno z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. (Uchwała nr XXIX/158/17.pdf) lub (Uchwała nr XXIX/158/17.epub)

Uchwała nr XXIX/159/17 Rady Gminy Głowno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2017 r. (Uchwała nr XXIX/159/17.pdf) lub (Uchwała nr XXIX/159/17.epub)

Uchwała nr XXIX/160/17 Rady Gminy Głowno z dnia 30 marca 2017 r.w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno na 2017 r. (Uchwała nr XXIX/160/17.pdf) lub (Uchwała nr XXIX/160/17.epub)

Uchwała nr XXIX/161/17 Rady Gminy Głowno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu  Gminy Głowno na 2017 r. (Uchwała nr XXIX/161/17.pdf) lub (Uchwała nr XXIX/161/17.epub)

Uchwała nr XXIX/162/17 Rady Gminy Głowno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2017-2026 (Uchwała nr XXIX/162/17.pdf) lub (Uchwała nr XXIX/162/17.epub)

Uchwała nr XXX/163/17 Rady Gminy Głowno z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Konarzew - obręb Wola Zbrożkowa. (Uchwała nr XXX/163/17.pdf) lub (Uchwała nr XXX/163/17.epub)

Uchwała nr XXX/164/17 Rady Gminy Głowno z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości  we wsi Domaradzyn na okres 5 lat. (Uchwała nr XXX/164/17.pdf) lub (Uchwała nr XXX/164/17.epub)

Uchwała nr XXX/165/17 Rady Gminy Głowno z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Głowno na lata 2017-2022 (Uchwała nr XXX/165/17.pdf) lub (Uchwała nr XXX/165/17.epub)

Uchwała nr XXX/166/17 Rady Gminy Głowno z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Głowno. (Uchwała nr XXX/166/17.pdf) lub (Uchwała nr XXX/166/17.epub)

Uchwała nr XXX/167/17 Rady Gminy Głowno z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (Uchwała nr XXX/167/17.pdf) lub (Uchwała nr XXX/167/17.epub)

Uchwała nr XXX/168/17 Rady Gminy Głowno z dnia 20 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/161/17 Rady Gminy Głowno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głowno na 2017r. (Uchwała nr XXX/168/17.pdf) lub (Uchwała nr XXX/168/17.epub)

Uchwała nr XXXI/169/17 Rady Gminy Głowno z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Bronisławów (Uchwała nr XXXI/169/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXI/169/17.epub)

Uchwała nr XXXI/170/17 Rady Gminy Głowno z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Antoniew (Uchwała nr XXXI/170/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXI/170/17.epub)

Uchwała nr XXXI/171/17 Rady Gminy Głowno z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wynagrodzenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. (Uchwała nr XXXI/171/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXI/171/17.epub)

Uchwała nr XXXI/172/17 Rady Gminy Głowno z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. (Uchwała nr XXXI/172/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXI/172/17.epub)

Uchwała nr XXXI/173/17 Rady Gminy Głowno z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (Uchwała nr XXXI/173/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXI/173/17.epub)

Uchwała nr XXXI/174/17 Rady Gminy Głowno z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności. (Uchwała nr XXXI/174/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXI/174/17.epub)

Uchwała nr XXXI/175/17 Rady Gminy Głowno z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji ds Koordynacji Prac Organów Rady Gminy. (Uchwała nr XXXI/175/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXI/175/17.epub)

Uchwała nr XXXII/176/17 Rady Gminy Głowno z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Głowno za 2016 rok (Uchwała nr XXXII/176/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXII/176/17.epub)

Uchwała nr XXXII/177/17 Rady Gminy Głowno z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Głowno. (Uchwała nr XXXII/177/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXII/177/17.epub)

Uchwała nr XXXII/178/17 Rady Gminy Głowno z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2017 r. (Uchwała nr XXXII/178/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXII/178/17.epub)

Uchwała nr XXXII/179/17 Rady Gminy Głowno z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno na 2017 r. (Uchwała nr XXXII/179/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXII/179/17.epub)

Uchwała nr XXXII/180/17 Rady Gminy Głowno z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2017-2026 (Uchwała nr XXXII/180/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXII/180/17.epub)

Uchwała nr XXXIII/181/17 Rady Gminy Głowno z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głowno na 2017 r. (Uchwała nr XXXIII/181/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXIII/181/17.epub)

Uchwała nr XXXIII/182/17 Rady Gminy Głowno z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2017-2026 (Uchwała nr XXXIII/182/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXIII/182/17.epub)

Uchwała nr XXXIV/183/17 Rady Gminy Głowno z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Władysławowie Popowskim. (Uchwała nr XXXIV/183/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXIV/183/17.epub)

Uchwała nr XXXIV/184/17 Rady Gminy Głowno z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej oznaczonej działką ewidencyjną nr 202 w obrębie Gawronki w gminie Głowno poprzez wyłączenie z użytkowania. (Uchwała nr XXXIV/184/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXIV/184/17.epub)

Uchwała nr XXXIV/185/17 Rady Gminy Głowno z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej oraz uchwalenia jego statutu. (Uchwała nr XXXIV/185/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXIV/185/17.epub)

Uchwała nr XXXIV/186/17 Rady Gminy Głowno z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Głowno uprawnienia do stanowienia o ich wysokości . (Uchwała nr XXXIV/186/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXIV/186/17.epub)

Uchwała nr XXXIV/187/17 Rady Gminy Głowno z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Głownie (Uchwała nr XXXIV/187/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXIV/187/17.epub)

Uchwała nr XXXIV/188/17 Rady Gminy Głowno z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno na 2017 r. (Uchwała nr XXXIV/188/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXIV/188/17.epub)

Uchwała nr XXXIV/189/17 Rady Gminy Głowno z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2017 r. (Uchwała nr XXXIV/189/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXIV/189/17.epub)

Uchwała nr XXXV/190/17 Rady Gminy Głowno z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2017 r. (Uchwała nr XXXV/190/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXV/190/17.epub)

Uchwała nr XXXV/191/17 Rady Gminy Głowno z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wynagrodzenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. (Uchwała nr XXXV/191/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXV/191/17.epub)

Uchwała nr XXXVI/192/17 Rady Gminy Głowno z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Boczki Domaradzkie. (Uchwała nr XXXVI/192/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXVI/192/17.epub)

Uchwała nr XXXVI/193/17 Rady Gminy Głowno z dnia 31 października 2017 r.w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Boczki Zarzeczne, części wsi Gawronki i części wsi Ziewanice (Uchwała nr XXXVI/193/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXVI/193/17.epub)

Uchwała nr XXXVI/194/17 Rady Gminy Głowno z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Feliksów. (Uchwała nr XXXVI/194/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXVI/194/17.epub)

Uchwała nr XXXVI/195/17 Rady Gminy Głowno z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Helenów. (Uchwała nr XXXVI/195/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXVI/195/17.epub)

Uchwała nr XXXVI/196/17 Rady Gminy Głowno z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mąkolice.  (Uchwała nr XXXVI/196/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXVI/196/17.epub)

Uchwała nr XXXVI/197/17 Rady Gminy Głowno z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mięsośnia. (Uchwała nr XXXVI/197/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXVI/197/17.epub)

Uchwała nr XXXVI/198/17 Rady Gminy Głowno z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Piaski Rudnickie. (Uchwała nr XXXVI/198/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXVI/198/17.epub)

Uchwała nr XXXVI/199/17 Rady Gminy Głowno z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ziewanice. (Uchwała nr XXXVI/199/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXVI/199/17.epub)

Uchwała nr XXXVI/200/17 Rady Gminy Głowno z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Głowno. (Uchwała nr XXXVI/200/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXVI/200/17.epub)

Uchwała nr XXXVI/201/17 Rady Gminy Głowno z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2017 r. (Uchwała nr XXXVI/201/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXVI/201/17.epub)

Uchwała nr XXXVII/202/2017 Rady Gminy Głowno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.  (Uchwała nr XXXVII/202/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXVII/202/17.epub)

Uchwała nr XXXVII/203/17 Rady Gminy Głowno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Uchwała nr XXXVII/202/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXVII/202/17.epub)

Uchwała nr XXXVII/204/17 Rady Gminy Głowno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Mąkolska (Uchwała nr XXXVII/204/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXVII/204/17.epub)

Uchwała nr XXXVII/205/17 Rady Gminy Głowno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych Gminy Głowno za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. (Uchwała nr XXXVII/205/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXVII/205/17.epub)

Uchwała nr XXXVII/206/17 Rady Gminy Głowno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lubiankowie w ośmioletnią Szkołę Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lubiankowie. (Uchwała nr XXXVII/206/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXVII/206/17.epub)

Uchwała nr XXXVII/207/17 Rady Gminy Głowno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Mąkolicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Mąkolicach. (Uchwała nr XXXVII/202/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXVII/202/17.epub)

Uchwała nr XXXVII/208/17 Rady Gminy Głowno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Popowie Głowieńskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Józefa Chełmońskiego w Popowie Głowieńskim. (Uchwała nr XXXVII/208/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXVII/208/17.epub)

Uchwała nr XXXVII/209/17 Rady Gminy Głowno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Publicznych w Mąkolicach (Uchwała nr XXXVII/209/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXVII/209/17.epub)

Uchwała nr XXXVII/210/17 Rady Gminy Głowno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w Lubiankowie. (Uchwała nr XXXVII/210/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXVII/210/17.epub)

Uchwała nr XXXVII/211/17 Rady Gminy Głowno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w Popowie Głowieńskim (Uchwała nr XXXVII/211/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXVII/211/17.epub)

Uchwała nr XXXVII/212/17 Rady Gminy Głowno z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/201/17 Rady Gminy Głowno z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2017r. (Uchwała nr XXXVII/212/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXVII/212/17.epub)

Uchwała nr XXXVII/213/17 Rady Gminy Głowno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2017r. (Uchwała nr XXXVII/213/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXVII/213/17.epub)


Uchwała nr XXXVIII/214/17 Rady Gminy Głowno z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Albinowie. (Uchwała nr XXXVIII/214/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXVIII/214/17.epub)

Uchwała nr XXXVIII/215/17 Rady Gminy Głowno z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głowno na rok 2018r. (Uchwała nr XXXVIII/215/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXVIII/215/17.epub)

Uchwała nr XXXVIII/216/17 Rady Gminy Głowno z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. (Uchwała nr XXXVIII/216/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXVIII/216/17.epub)

Uchwała nr XXXVIII/217/17 Rady Gminy Głowno z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno na 2017 r. (Uchwała nr XXXVIII/217/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXVIII/217/17.epub)

Uchwała nr XXXIX/218/17 Rady Gminy Głowno z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2017 r. (Uchwała nr XXXIX/218/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXIX/218/17.epub)

Uchwała nr XXXIX/219/17 Rady Gminy Głowno z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2017-2026. (Uchwała nr XXXIX/219/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXIX/219/17.epub)

Uchwała nr XXXIX/220/17 Rady Gminy Głowno z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2018 rok. (Uchwała nr XXXIX/220/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXIX/220/17.epub)

Uchwała nr XXXIX/221/17 Rady Gminy Głowno z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2018-2026. (Uchwała nr XXXIX/221/17.pdf) lub (Uchwała nr XXXIX/221/17.epub)

 

drukuj (Uchwały Rady Gminy Głowno - 2017)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Furga
  data wytworzenia: 2017-01-01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-02-07 11:55
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-20 12:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19190
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-02-20 12:02:07